รองผู้ว่าฯชลบุรี เปิดโครงการกระจายผลผลิต “สับปะรดศรีราชา” เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกร

0
93

เมื่อ 14.30 น.วันที่ 27 มิถุนายน 61 ที่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวงานโครงการกระจายผลผลิต “สับปะรดศรีราชา” จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 โดย นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งทาง นางสาว เปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน ส่วนบรรยากาศภายในพิธี มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดชลบุรี ภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมเปิดงานโครงการกระจายผลผลิต “สับปะรดศรีราชา” จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมเปิดงานโครงการกระจายผลผลิต “สับปะรดศรีราชา” จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง

การจัดงานดังกล่าว เนื่องด้วยจังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ปลูกสับปะรด ทั้งหมด 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีราชา บางละมุง หนองใหญ่ บ้านบึง สัตหีบ พนัสนิคม เกาะจันทร์ และ อำเภอบ่อทอง เนื้อที่เก็บเกี่ยวจำนวน 23,580 ไร่ ผลผลิต 144,734 ตัน ซึ่งสับปะรดที่ปลูกมานานและที่มีชื่อเสียงอย่าง “สับปะรดศรีราชา” ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว โดยจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเมษายน-กรกฏาคม และได้มีมติการประชุมในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 61 ที่ผ่านมา โดยมีมติในที่ประชุมให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตสับปะรดศรีราชา ทั้งในด้านการจัดทำโครงการส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตสับปะรดผลสด

โดยในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้จัดเทศกาล “สับปะรดศรีราชา” ในเขตพื้นที่ศรีราชาและเมืองพัทยา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยเหลือเกษตรกรหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดหาสถานที่จำหน่าย และรับซื้อเพื่อนำไปบริโภค ซึ่งที่ผ่านมาจนถึง ณ วันนี้สามารถลดปริมาณผลผลิตจากภาวะสับปะรดล้นตลาดที่ปริมาณจำนวนมาก จนสามารถลดปริมาณผลผลิตส่วนเกินไปได้จำนวนหนึ่ง

ดังนั้นการจัดทำโครงการในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าเป็นโครงการที่สำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตลงไปได้ ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีความปรารถนาที่จะเห็นประชาชนของจังหวัดชลบุรีทุกสาขา มีความเป็นอยู่ที่ดี และพร้อมที่จะร่วมกันก้าวไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป.