รองประธานสภาเมืองพัทยา จี้การจัดระเบียบรับส่งผู้โดยสารท่าเรือแหลมบาลีฮาย ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

0
161
กำหนดให้เรือบรรทุกคนโดยสารเรือเร็วและเรือสปีดโบ๊ททุกลำ นำเรือไปเทียบท่าเพื่อรับส่งคนโดยสาร ที่โป๊ะเทียบเรือพัทยาใต้ 6 โป๊ะ เท่านั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เมื่อ 13.30 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 61 ที่ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3ประจำปี 2561 พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ได้มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดระเบียบผู้ประกอบการบริษัทเรือนำเที่ยว นำนักท่องเที่ยว ลงเรือที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) จุดเดียว ที่ปัจจุบันยังพบมีผู้ประกอบการบางรายทำการฝ่าฝืน แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางเจ้าท่าและเมืองพัทยาจะมีการผ่อนผันให้แล้วก็ตาม

การจราจรภายในบริเวณแหลมบาลีหาย หนาแน่นขึ้น จากกฎการรับส่งผู้โดยสารท่าเรือแหลมบาลีฮายจุดเดียว สภาพโดยรวมให้ความร่วมมือ แต่ยังพบผู้ประกอบการบางรายยังฝ่าฝืน ด้านรองประธานสภาเมืองพัทยา เผยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 61 ที่ผ่านมา ได้กำหนดให้เป็นวันแรกของการจัดระเบียบพื้นที่การจอดเทียบเรือเพื่อรับส่งคนโดยสาร เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ และการใช้เรืออันเป็นระเบียบการจราจรทางน้ำในพื้นที่อ่าวพัทยา จากมติคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย และการจราจรทางน้ำ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 61 โดยกำหนดให้เรือบรรทุกคนโดยสาร เรือเร็วและเรือสปีดโบ๊ททุกลำ ต้องนำเรือไปเทียบท่าเพื่อรับส่งคนโดยสาร ที่โป๊ะเทียบเรือพัทยาใต้ ทั้ง 6 โป๊ะ เนื่องจากเมืองพัทยาได้ดำเนินการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือเพื่อเพิ่มเติมจำนวน 2 โป๊ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เพื่อรองรับเรือบรรทุกโดยสาร  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 61 เป็นต้นไป

ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยาในฐานะ “เจ้าท่า” ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจ้าท่า จึงมีคำสั่งให้ผู้ควบคุมเรือของเรือบรรทุกคนโดยสาร เรือเร็วและเรือสปีดโบ๊ท ปฏิบัติในการเคลื่อนหรือย้ายเรือโดยมีรายละเอียดคือ ห้ามมิให้นำเรือ ทำการรับส่งขนถ่ายผู้โดยสารขึ้นลงเรือบริเวณชายหาดพัทยา หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะเป็นการนำเรือเข้าไปจอดบนชายหาดของทะเลเป็นอันขาด ในกรณีมีการรับส่งขนถ่ายผู้โดยสาร ให้นำเรือไปจอดเทียบท่าเพื่อทำการรับส่งขนถ่ายผู้โดยสาร ณ โป๊ะเทียบเรือพัทยาใต้ทั้ง 6 โป๊ะ หรือที่แหลมบาลีฮายเท่านั้น

ซึ่งทางด้าน พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา ได้เสนอในที่ประชุมสภาว่า ยากให้ปัญหาดังกล่าวนั้น เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทนำเที่ยวบางราย ยังไม่ให้ความร่วมมือ หรือบังคับใช้กฎเหล็ก หากผู้ประกอบการบริษัทเรือนำเที่ยว ไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามคำสั่งของสำนักงานเจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาท ถึงห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และนอกจากนี้ยังได้เสนอให้เมืองพัทยาเร่งดำเนินการจัดหาบริษัทที่ปรึกษา เข้ามาดูแลกำหนดอัตราค่าบริการใช้ท่าเทียบเรือโดยเร็วที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของการบริหารเมืองพัทยา ขับเคลื่อนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ.