รองนายก มพย.ลงพื้นที่จี้ผู้รับเหมา คืนพื้นผิวก่อสร้างสี่แยกนำชัย นาเกลือ บรรเทาการจราจร

0
127

เมื่อ 29 ตุลาคม 62   ที่ บริเวณสี่แยกนำชัยนาเกลือ ถนนนาเกลือ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ดูจุดเชื่อมต่อบ่อรับน้ำกับจุดเชื่อมต่อรางระบายน้ำ ตลอดเส้นถนนสายนาเกลือ หลังจากที่มีการเชื่อมจุดต่างๆเสร็จสิ้นลงแล้ว แต่ยังไม่ได้คืนพื้นผิวจราจรได้  เนื่องจากจุดเชื่อมดังกล่าวต้องมีการเชื่อมต่อกับจุดใหม่ที่จะรับน้ำมาจากลานโพธิ์ก่อน ซึ่งในปัจจุบันผู้รับเหมายังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น ทางเมืองพัทยาจึงได้ลงพื้นที่จี้ให้ทางผู้รับเหมา ทำการคืนพื้นผิวจราจรเป็นการชั่วคราวไปก่อน ในระหว่างรอการเชื่อมต่อจุดระบายน้ำกับทางการก่อสร้างที่บริเวณลานโพธิ์ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนได้อย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังได้มีการจี้ผู้รับเหมาให้เร่งดำเนินการเปิดทางระบายน้ำ บริเวณอาคารสูบน้ำคลองปึกพลับ เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำอีกเส้นทาง หลังจากก่อนหน้านี้ทางผู้รับเหมา ไม่สามารถดำเนินการวางท่อระบายน้ำ เนื่องจากติดท่อประปา แต่ทางประปามีการนำท่อเพื่อเลี่ยงเส้นทางให้แล้ว โดยทางผู้รับเหมารับปากจะดำเนินการในส่วนของการคืนพื้นผิวจราจร และวางท่อระบายน้ำอย่างเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาในส่วนการจราจรติดขัดและเร่งเพิ่มช่องทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง  บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ในการใช้เส้นทางสัญจร.