รองนายกเมือง นำทีมลงพื้นที่ ชี้แจง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียเขาพระตำหนัก

0
121

เมื่อ 13.30 น. วันที่ 23 มกราคม 62  ที่บริเวณ The Chocolate Factory นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล นายสมภพ วันดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้รับจ้างบริษัท กิจการร่วมค้าพรอสเพอร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต่อผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

ด้วยเมืองพัทยาได้ว่าจ้าง  บริษัท กิจการร่วมค้า พรอสเพอร์ เป็นบริษัทผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีสัญญาเริ่มวันที่ 23 มิถุนายน 61 ถึงวันที่ 13 มกราคม 63 จำนวน 570 วัน เพื่อดำเนินการก่อสร้างพื้นที่โดยรวมของบริเวณ ถนนเกษตรสิน ซอย 1 – 11 และถนนราชรุณ ซอย 3/1 – 3/5

โดยวันนี้ บริษัท กิจการร่วมค้า พรอสเพอร์ ได้ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างทีละส่วนดังนี้ คือ ในลำดับแรกจะปิดช่องทางเข้า – ออก เป็นจุดๆ และจะเร่งดำเนินการขุดเจาะ และกลบทางเข้า – ออก หรือทำทางชั่วคราว เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชน สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก พร้อมฉีดน้ำผิวถนน เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบที่มีความประสงค์ต้องการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำทิ้งเข้ากับท่อระบายน้ำของเมืองพัทยา ให้ดำเนินการขออนุญาตเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเพิ่มเติม ส่วนผู้ประกอบรายใดที่ขออนุญาตเรียบร้อย ให้นำหนังสือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเสียดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทกิจการร่วมค้าพรอสเพอร์ ได้ชี้แจงต่อว่า  ทางบริษัทฯได้ทำสัญญาเริ่มก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 61 ถึงวันที่ 13 มกราคม 63 จำนวน 570 วัน ขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว 241 วัน และจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วตามสัญญาต่อไป.