รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม แยกนำชัย-นาเกลือ

0
44

เมื่อ 28 มกราคม 63 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้าง ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนนาเกลือ บริเวณแยกนำชัย จนถึงหน้าที่ทำการไปรษณีย์ โดยมีผู้แทนจากบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการครั้งนี้

จากการลงพื้นที่ พบว่าผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการขุดเจาะผิวถนนเป็นระยะ เพื่อวางท่อตามโครงการ จากแยกนำชัย ไปถึงหน้าที่ทำการไปรษณีย์ โดยได้เริ่มดำเนินงานปิดการจราจรเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 63 บริเวณแยกนำชัย ถึง ถนนสว่างฟ้า ซอย 5 (ซอยไปรษณีย์) ซึ่งเดินรถได้ ดังนี้
1. ประชาชนที่มาจากตลาดลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อมุ่งหน้าจะไปถนนสว่างฟ้าให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนตลาดอมร
2. สำหรับประชาชนที่เลี้ยวซ้ายมาจากถนนสุขุมวิท เพื่อจะไปแยกนำชัย กรุณาใช้เส้นทางดังนี้
– กรณีที่ประสงค์จะไปตลาดลานโพธิ์นาเกลือให้เลี้ยวขวาเข้าถนนสว่างฟ้า ซอย 2 (หน้าร้านพิชซ่า)
– กรณีประชาชนที่ประสงค์จะไปถนนนาเกลือ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสว่างฟ้า ต่างๆ อาทิ ซอย 3 (ซอยโรงพยาบาลบางละมุง) , ถนนสว่างฟ้า ซอย 5 (ซอยไปรษณีย์) เป็นต้น

ทั้งนี้จะใช้วิธีทยอยเปิดผิวจราจรเป็นช่วงๆ เพื่อให้การดำเนินการส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ หากท่านใดไม่มีความจำเป็นในการสัญจร ผ่านเส้นทางดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงใช้ถนนเส้นทางอื่น รวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้าง ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเอง เมืองพัทยาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้.