รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการวางท่อระบายน้ำฝน ลานโพธิ์นาเกลือ

0
105

เมื่อ 18 ตุลาคม 62 ที่ บริเวณลานโพธิ์ นาเกลือ  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นำทีมลงพื้นที่สำรวจปรับเปลี่ยนเส้นทางการวางท่อระบายน้ำฝน และการวางท่อแรงดันน้ำเชื่อมท่อระบายน้ำฝนไหลลงสู่ทะเล เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้น้อยที่สุด โดยมี นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษา นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล นางสาวกษิมา อนันทยากร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล คณะกรรมตรวจการจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่  

ตามที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญกิจธนา ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่รวม 24,564 ตารางเมตร ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้มีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักใต้ผิวจราจรตลอดแนว ตามผังบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนชุมชนผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จึงได้มอบหมายให้ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณาแนวทางเลือกปรับเปลี่ยนเส้นทางการขุดเจาะ เพื่อวางท่อระบายน้ำฝน Box Culvert สำเร็จรูป ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร 2 ช่อง และท่อแรงดันเชื่อมท่อระบายน้ำฝนไหลลงทะเล เพื่อไม่ให้ท่อระบายน้ำฝนผ่านตัวตลาดโดยตรง โดยปรับเปลี่ยนแผนการวางท่อตัดผ่านสวนสาธารณะลานโพธิ์ลานนาเกลือแทน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสัญจรของประชาชน


การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ เพื่อหาความเหมาะสมในการวางท่อระบายน้ำฝน บริเวณหน้าร้านทองข้ามฝั่ง ตัดลานจอดรถเข้าสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล และบริษัทผู้รับจ้าง เร่งสำรวจพื้นผิวของจุดที่ต้องการขุดเจาะก่อน ว่ามีระยะแนวท่อประปาผ่านจุดนั้นๆ หรือไม่ รวมทั้งระดับพื้นผิวใต้ล่างจะสามารถขุดเจาะให้ลึกมากน้อยแค่ไหน เมื่อมีการดำเนินงานแล้ว จะเกิดผลกระทบต่อระบบโครงสร้างหรือไม่ พร้อมออกแบบแนวทางเลือก เพื่อกำหนดเส้นทางที่วางท่อระบายน้ำฝนดังกล่าว และเร่งดำเนินการก่อสร้างทันที เพื่อให้ทันเวลาตามงวดงานและสัญญาที่กำหนดไว้ก่อนมีนาคม 2563 นี้.