รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจถนนและทางเท้าชำรุด ถนนเทพประสิทธิ์ เตรียมซ่อมแซม

0
126

เมื่อ 11 กันยายน 62  ที่ ถนนเทพประสิทธิ์ พัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย เลขานุการฯ และคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจถนนและทางเท้าชำรุด บริเวณถนนเทพประสิทธิ์เพื่อเตรียมดำเนินการซ่อมแซม ตามแผนโครงการพัฒนาระยะยาว ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนจอมเทียนสายสอง และพื้นที่ใกล้เคียง ในพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 59,941 ตารางเมตร พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นและสัญลักษณ์ ดำเนินการก่อสร้างโดย บ.กิจการร่วมค้า โชคดีตงหลี

ทั้งนี้ผู้รับเหมาโครงการฯ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 62 และจะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่  1 เมษายน 63 รวม 300 วัน ซึ่งความคืบหน้าโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คาดแล้วเสร็จตามกำหนดตามสัญญาจ้าง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นราว  73,666,000 บ.โดยมี นายสุนทร  สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่างเมืองพัทยา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  เพื่อปรับปรุงถนนและทางเท้าให้สะดวกและปลอดภัยต่อการสัญจรไปมาของประชาชน ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเมืองพัทยา.