รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการปรับปรุงทางเท้า ถนนพัทยาใต้ ซอย 2 – 6

0
74

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 62  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจทางเท้า บริเวณถนนพัทยาใต้ ซอย 2 – 6 ทั้งสองฝั่งถนน หลังจากได้รับการร้องเรียนจากสื่อโซเชียลมีเดีย ว่าทางเท้าบริเวณดังกล่าวชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุม มีวัสดุอุปกรณ์กีดขวางทางเดิน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา พร้อมสำรวจพื้นที่ภายในซอย 46/4 เชื่อมซอยก่อไผ่ 4 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเบื้องต้นและระยะยาว โดยมี นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะทำงานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายประเสริฐ เล็มเละ ประธานชุมชนพัทยาใต้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่  


จากการสำรวจพบว่าพื้นที่ทางเท้า บริเวณถนนพัทยาใต้ ซอย 2 – 6 หลังจากที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยาดำเนินการเชื่อมท่อประปาเมนใหญ่ เพื่อเชื่อมท่อน้ำประปาสู่บ้านเรือนประชาชน  และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วได้ฝังกลบ แต่ไม่ได้บดอัดผิวดินให้แน่น ก่อนที่จะปูตัวหนอน ส่งผลให้ดินใต้ทางเท้าทรุดชำรุดแตกหัก และผิวดินทรุดเป็นหลุมในบางช่วง ทั้งนี้เบื้องต้นเมืองพัทยาได้มอบหมายสำนักการช่าง ดำเนินการแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วน สำหรับจุดที่ได้รับการร้องเรียนบริเวณปากซอยถนนพัทยาใต้ ซอย 6 หน้าร้าน อ.บ้านบึง ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนั้น เป็นภาพเก่ามาร้องเรียนว่าฟุตปาธทางเท้า ชำรุดแตกหักเสียหายส่งเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จากลงพื้นตรวจสอบจุดร้องเรียนดังกล่าว ไม่พบฟุตปาธทางเท้าชำรุดแตกหัก ตามกระแสดังกล่าว ซึ่งเมืองพัทยาได้ดำเนินการแก้ไขเป็นเรียบร้อย เมื่อ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา และยังเดินหน้าเร่งแก้ไขปรับปรุงรื้อตัวหนอนออก พร้อมบดอัดดินให้แน่นอีกครั้ง ก่อนที่จะปูตัวหนอนเพื่อปรับระดับฟุตปาธทางเท้า และซ่อมแซมทางลาดให้ลาดชันเหมาะสม เพื่ออำนวยสะดวกผู้ใช้ทางสัญจรไปมา และให้ประสานงาน บริษัท TOT ดำเนินการรื้อถอนตู้โทรศัพท์ที่ชำรุดออก จำนวน 3 ตู้ และประสานงานแก้ไขระบบสัญณาณไฟจราจรคนข้ามให้ใช้งานเป็นปกติ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

หลังจากนั้นคณะได้เดินเท้าสำรวจพื้นที่ภายในซอยสุขุมวิท 46/4 เชื่อมถนนพัทยาใต้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพมีบริเวณแคบลง เกิดเป็นแอ่งในบางจุด ประกอบกับท่อระบายน้ำที่มีอยู่เดิมมีขนาดเล็ก ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเพียงพอ จึงทำให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันเมื่อเกิดฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมอาคารบ้านเรือนและร้านค้าได้รับความเสียหาย ในเบื้องต้นเมืองพัทยาติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 16 นิ้ว เพื่อสูบน้ำลงท่อเมนหลักขนาด 20 เมตรที่บริเวณถนนพัทยาใต้ เพื่อลดปริมาณน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ให้น้ำลดเร็วขึ้น

สำหรับระยะยาว เมืองพัทยาอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการก่อสร้างแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ได้แก่ โครงการก่อสร้างบ่อสูบ พร้อมท่อส่งน้ำแรงดัน ซอยสุขุมวิท 46/4 เชื่อมซอยกอไผ่ 4 เพื่อดำเนินการงานก่อสร้างวางท่อ HDPR SN4 ขนาด 1.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 100 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ และงานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00 – 6.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความยาวประมาณ 1,500 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,130 ตารางเมตร งานก่อสร้างบ่อรับน้ำ ขนาด ก 10.00 x ย 8.00 x ล 180.00 เมตร งานเครื่องสูบน้ำอัตราการสูบไม่น้อยกว่า 0.35 ลบ.ม./วินาที ที่ความสูง 18.00 เมตร จำนวน 3 จุด งานก่อสร้างวางท่อ HDPE ขนาด 450 มม. (PE 100 PN10) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร และงานขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและติดตั้งมิเตอร์จำนวน 1 จุด ซึ่งโครงการดังกล่าว จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.