รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ซอย 5 ธันวา แก้ปัญหาท่วมซ้ำซาก เร่งดันงบปี 62 สร้างบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาถาวร

0
183

เมื่อ 31 ตุลาคม 61นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และคณะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ จากสำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณปากซอย 5 ธันวาริมถนนสุขุมวิท เพื่อพบปะผู้แทนชุมชน ในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน  พร้อมชี้แจงถึงมาตรการแก้ไชทั้งในระยะสั้น และระยะยาว หลังจากพบว่าที่ผ่านมาชุมชนแห่งนี้ ประสบปัญหาน้ำท่วมขังมาอย่างต่อเนื่อง  ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ นายพัฒนา เปิดเผยว่า  ชุมชนแห่งนี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบต่ำคล้ายแอ่งกระทะ ทำให้รับมวลน้ำมาจากฝั่งหนองปรือและบริเวณโดยรอบจนเกิดการท่วมขัง ซึ่งแม้ที่ผ่านมาจะมีการจัดตั้งบ่อพักน้ำ และสถานีสูบน้ำขนาด 0.5 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่องเพื่อสูบส่งน้ำไปลงยังคลองหนองใหญ่ ซึ่งแม้กำลังสูบจะเพียงพอแต่ปริมาณน้ำ และขนาดของบ่อที่รองรับ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวก จึงเกิดการเอ่อล้นบ่อยครั้ง ทั้งนี้หลังการสำรวจทราบว่าเมืองพัทยา ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณจำนวน 8 ล้านบาท เพื่อจัดทำบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่ บริเวณปากซอย เพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลบ่าสู่ชุมชน ก่อนทำท่อส่งเข้าระบบสูบ รวมทั้งการแก้ปัญหาด้วยการทำบ่อพักน้ำบริเวณท้ายซอย เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วย

ทางด้าน นายไพบูลย์ บูรณศิลป์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา กล่าวว่า  โครงการแก้ไขปัญหาได้เสนอสภาเมืองพัทยา เพื่อพิจารณางบประมาณจำนวน 8 ล้านบาท ในการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณปากซอย ขนาดกว้าง 5 เมตร ลึก 5 เมตร ยาว 40 เมตร เพื่อรับน้ำที่ไหลบ่าสู่ชุมชน ซึ่งจะสามารถรองรับน้ำได้จำนวนมาก ก่อนต่อท่อระบายจากบ่อเข้าระบบสูบในระยะ 12 เมตร เพื่อสูบน้ำไปลงคลอง โดยโครงการนี้ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว และอยู่ในขั้นตอนของระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าภายในเดือนมีนาคมปี 2562 คงจะสมารถดำเนินการได้ ในระยะเวลา 6-7 เดือน จากนั้นก็จะดำเนินการโครงการสร้างบ่อพักน้ำท้ายซอย เพื่อต่อเชื่อมเข้ากับบ่อหน่วงน้ำด้วย ซึ่งจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ เพียงแต่ในช่วงของการก่อสร้าง อาจเกิดผลกระทบกับชุมชนในการสัญจรไปมาบ้างเท่านั้น.