รองนายกเมืองพัทยา ลงตรวจโรงอาหารโรงเรียนเมืองพัทยา 8 ตามโครงการอาหารกลางวัน

0
143

เมื่อ 10.30 น.วันที่ 2 ธันวาคม 62  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณโรงอาหารโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เพื่อสุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนฯ โดยมีนางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) พร้อมคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ และพาเดินเยี่ยมชมการให้บริการสวัสดิการเด็กนักเรียนภายในโรงอาหาร

จากการลงพื้นตรวจสอบ พบว่าอาหารที่นักเรียนได้รับประทานนั้นมีมาตรฐาน สด สะอาด และสามารถเติมอาหารได้ตลอดจนกว่าจะอิ่ม สร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ได้เน้นย้ำให้คณะผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยในแต่ละวันให้มีการตรวจสอบคุณภาพของอาหารว่ามีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ดูแลรักษาโรงครัว โรงอาหารให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย.