รองนายกเมืองพัทยา ระดมความคิดสำรวจออกแบบพื้นที่หน้าป้ายพัทยาซิตี้ สร้าง Skywalk

0
241

By เจษฎา หอมกลิ่น

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักการช่างเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่บริษัทพิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบออกแบบพื้นที่ บริเวณหน้าป้ายพัทยาซิตี้ เพื่อนำข้อมูลการสำรวจออกแบบปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าวจัดทำเป็น Skywalk เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองพัทยา รองรับนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ตามที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มีแนวคิดในการสร้างจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองพัทยาได้มีที่ถ่ายรูปและเช็คอินใหม่ๆขึ้น อีกทั้งเมืองพัทยา ได้มีโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบและกำหนดรูปแบบการลงทุน เพื่อพัฒนาเขาพัทยา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา โดยนายกเมืองพัทยาได้เร่งให้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ 6 ไร่ บริเวณหน้าป้ายพัทยาซิตี้ก่อน  เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกให้นักท่องเที่ยว หลังโควิด-19 คลี่คลายลง ดังกนั้นจึงได้นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักการช่างและบริษัทที่ปรึกษา ร่วมสำรวจออกแบบพื้นที่ดังกล่าวทั้งในเรื่องความปลอดภัย ความมั่นคงโครงของฐานราก ให้เป็น Skywalk พื้นกระจก พร้อมสำรวจรูปแบบการปรับปรุงป้ายพัทยาซิตี้ให้มีความสวยงาม คงทนและปลอดภัย โดยเน้นการนำวัสดุที่มีความคงทนต่อสภาพพื้นที่ด้วยใกล้ทะเล และจะไม่ให้มีการนำหลอดไฟ LED มาใช้ในพื้นที่นี้ หวั่นไม่คงทนแข็งแรงและปลอดภัยต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการสูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างและบริษัทที่ปรึกษาจะนำข้อมูลการสำรวจในครั้งนี้ไปออกแบบความเหมาะสมการดำเนินการของจัดสร้าง Skywalk พื้นกระจก ก่อนนำเสนอตามระดับขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาออกแบบ ประมาณ 6 เดือน.