รองนายกเมืองพัทยา ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา

0
110

เมื่อ 11 กรกฎาคม 62  ที่ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา ครั้งที่ 1/ 2562 โดยมี นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวัชรพล สารสอน รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายธวัช เผือกบุนนาค ประธานสหกรณ์เดินรถสองแถวพัทยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหารถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ที่เกิดความขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ ระหว่างกลุ่มรถโดยสารประจำทาง รถตู้สาธารณะ รถสองแถวสหกรณ์ รถแท็กซี่ รวมถึงรถจักรยานยนต์รับจ้าง ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อเมืองพัทยา ในเรื่องของการท่องเที่ยว ทางเมืองพัทยาจึงได้เชิญคณะกรรมการ ที่ทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยาเข้าประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เด็ดขาด ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรีที่ 4847/2556 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ มีอำนาจเด็ดขาดในการจัดระเบียบตามข้อกฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกดำเนินคดีตามข้อกฎหมายที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน

นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวในที่ประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการจัดระเบียบลงพื้นที่หาข้อมูลที่ถูกต้อง และเชิญรถโดยสารสาธารณะ ในเขตท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายทั้งหมด มาประชุมเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจน เกี่ยวกับรับส่งผู้โดยสาร เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่ง และขัดแย้งกันอีก ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการจัดระเบียบที่แต่งตั้งขึ้น จึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ นำมาซึ่งการร้องเรียน ดังนั้นทางเมืองพัทยาจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังขั้นเด็ดขาด และจะประชุมใหม่อีกครั้งต่อไป เพื่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และชื่อเสียงของเมืองพัทยาให้เป็นรูปธรรมต่อไป.