รองนายกเมืองพัทยา นำทีมตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

0
105

เมื่อ 11 ธันวาคม 62 เวลา 10.00 น. ที่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาพัทยากลาง นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคเมืองพัทยา และสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว และร่วมตรวจสอ บ กระเช้าสินค้าปีใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้า ให้มีมาตรฐาน ไม่นำสินค้าใกล้หมดอายุมาบรรจุในกระเช้า ต้องมีฉลากแสดงวันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุ ให้เห็นเด่นชัด และกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามวางจำหน่ายหรือแสดงกระเช้า  มิฉะนั้นจะเข้าข่ายความผิด เกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อ โดยทางตรงหรือทางอ้อม

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า การตรวจสอบกระเช้าปีใหม่ ทางฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้เน้น และให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากเมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เรื่องของมาตรฐานสินค้าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบว่าผู้บริโภคซื้อสินค้าไปแล้ว ได้สินค้าไม่ได้คุณภาพ และมีปัญหาในการเปลี่ยนคืนสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหาร และวันหมดอายุว่า ตรงกับฉลากหรือไม่.