รองนายกเมืองพัทยา นำทีมรื้อถอนป้ายโฆษณา ปากซอยเทพประสิทธิ์ 11 บดบังภูมิทัศน์

0
83
เมื่อ  14 มีนาคม 62    ที่  ปากซอยเทพประสิทธิ์ 11  นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายนิคม แสงแก้ว อดีตคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ตัวแทนจากสำนักการช่างเมืองพัทยา คณะผู้บริหารและหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่   หลังจากที่รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าป้ายโฆษณาดังกล่าว บดบังภูมิทัศน์ ในการจราจรของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมา   ซึ่งป้ายโฆษณามีขนาดกว้าง 3.00 x 5.00 เมตร  สูง 20 เมตร โดยใช้เหล็กยึดติดตอม่อเป็นฐาน และได้ติดตั้งป้ายโฆษณาล้ำออกมาภายในซอย ประกอบกับซอยมีพื้นที่คับแคบ ส่งผลให้การสัญจรไปมา เกิดความยากลำบาก เลี้ยวเข้า – ออก ซอยได้ยาก และอาจเกิดอันตรายได้

                ทางเมืองพัทยาจึงได้มอบให้สำนักการช่างเมืองพัทยา และส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการรื้อถอนป้ายโฆษณาดังกล่าวออก เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  เพราะถนนในซอยดังกล่าวก็จะกว้างขึ้น และจะได้ภูมิทัศน์ที่สวยงามของเมืองพัทยากลับคืนมาด้วย.