รองนายกเมืองพัทยา นำทีมลงพื้นที่สำรวจจุดน้ำท่วมขัง ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา พร้อมแก้ไขอย่างเร่งด่วน

0
99

เมื่อ 24 ตุลาคม 61 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา  นายสมภพ วันดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล รวมทั้งอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา ประธานชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม 2 ซึ่งสำนักการศึกษาเมืองพัทยา ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีสำนักการช่าง ออกแบบแปลนก่อสร้างและจัดทำประมาณราคาให้กับสำนักศึกษา

สำหรับการลงพื้นที่ บริเวณสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา  พบว่าพื้นที่โดยรอบบริเวณดังกล่าว มักจะมีน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก เนื่องจากมีพื้นที่ต่ำ เมื่อมีปริมาณน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้ไหลเข้ามาท่วมขังยังศูนย์เยาวชน  ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย จึงมีโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ เพื่อปรับปรุงให้เกิดสภาพการใช้งานที่ดีและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยมีการดำเนินโครงการออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ด้วยการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวทั้งหมด 678 เมตร พร้อมทำแนวรั้วและผนังกันดินโดยทำต่อจากรั้วเดิม ระยะที่ 2 ปรับระดับผิวดินด้วยการถมพื้นที่ดินให้สูงขึ้นเฉลี่ย 0.80 เมตร และระยะที่ 3 วางมาสเตอร์แพลน เพื่อให้ศูนย์กีฬาแห่งนี้พร้อมใช้ในการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับสากลต่อไป

เวลาต่อมาทางคณะ ได้เดินทางไปตรวจสอบความคืบหน้า ของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝน ที่บริเวณสโมสรราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินงาน ตามขั้นตอนงวดงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยระบายน้ำบริเวณพื้นที่โดยรอบของสโมสรฯ ได้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว อย่างสุดความสามารถ และพร้อมจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเร่งด่วนต่อไป.