รองนายกเมืองพัทยา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างท่อน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนสว่างฟ้า

0
111

เมื่อ 4 มิถุนายน 63  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ณ บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ โดยมีบริษัทผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่  


ซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป เมืองพัทยาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่การก่อสร้างให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ