รองนายกเมืองพัทยา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย หน้าตลาดใหม่นาเกลือ

0
206

เมื่อ  26 พฤษภาคม 63  เวลา 15.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหน้าตลาดใหม่นาเกลือ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีน้ำเสียท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็น โดยมีบริษัทผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้


จากการลงตรวจสอบ พบว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณหน้าตลาดใหม่นาเกลือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้าพฤฒาราม ซึ่งได้ดำเนินการไปเกือบ 100% แล้ว แต่หน้าตลาดดังกล่าว ยังไม่เชื่อมท่อน้ำทิ้งเก่ากับท่อรางระบายน้ำใหม่ เนื่องจากต้องทำการลอกท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างใหม่เสียก่อน จึงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง​ เบื้องต้นได้มอบหมายให้ผู้รับเหมา ดำเนินการบอกท่อระบายน้ำ และขุดเจาะท่อเชื่อมท่อน้ำทิ้งกับท่อรางระบายน้ำใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และหลังจากนั้นได้ลงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ณ บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ ซึ่งอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการก่อสร้าง.