รองนายกเมืองพัทยา ติดตามความคืบหน้าก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมแยกไฟแดงนำชัย ก้าวหน้า 80%

0
107

เมื่อ 4 เมษายน 63  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า โดยมีบริษัทผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่  บริเวณถนนนาเกลือช่วงแยกไฟแดงนำชัยมาแยกไปรษณีย์

พบว่าโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการคืบหน้าไปแล้ว 80% และบริษัทผู้รับจ้าง จะเร่งเดินหน้าให้แล้วเสร็จ เพื่อคืนผิวการจราจรให้ประชาชนดังเดิมต่อไป​ ทั้งนี้เมืองพัทยาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่การก่อสร้างให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ.

Loading…