รองนายกเมืองพัทยา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม คลองปึกพลับและแยกนำชัย

0
92

เมื่อ 9 มีนาคม 63  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนนาเกลือ บริเวณคลองปึกพลับและบริเวณแยกนำชัยจนถึงหน้าที่ทำการไปรษณีย์นาเกลือ โดยมี นางสาวกษิมา อนันทยากร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย รักษาการผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ บริษัทผู้รับจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการ

ตามที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญกิจธนา มาดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนนาเกลือ บริเวณคลองปึกพลับและโครงการก่อสร้างวางท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังระยะยาวนั้น จากการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าบริเวณคลองปึกพลับพบว่าได้ดำเนินการวางบ่อพักน้ำขนาด 10.00 X 6.00 เมตร เพื่อเชื่อมต่อท่อน้ำฝนขนาดเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการเทคอนกรีตและรอให้เซตตัว(แข็งตัว) 14 วัน หลังจากนั้นจะคืนผิวการจราจร และดำเนินการเทคอนกรีตส่วนเหลืออีกฝั่งต่อไป

ในเวลาต่อมา ได้ลงพื้นที่บริเวณแยกนำชัย เพื่อตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก Box Culvert ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร จำนวน 2 ช่อง เพื่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม จากสามแยกนำชัยถึงบริเวณซอยไปรษณีย์ระยะทาง 200 เมตร จากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าอยู่ระหว่างการปรับหน้าดิน เพื่อลงหินคลุกรอการบดอัด คาดว่าศุกร์นี้จะเริ่มดำเนินการเทคอนกรีต โดยเว้นระยะห่างจากสามแยกนำชัยเข้ามาประมาณ 1 เมตร เพื่อเป็นทางเข้าออก ซึ่งถนนมีความกว้าง 12 เมตร โดยจะแบ่งเลนช่องซ้าย – ขวา ข้างละ 3 เมตร โดยเทผิวคอนกรีตเป็นระยะๆ ละ 50 เมตร ถึงบริเวณซอยไปรษณีย์ รวมทั้งการเทคอนกรีตในช่องกลาง เมื่อเลนซ้ายและขวาได้ดำเนินการแล้วเสร็จและรอคอนกรีตเซตตัว(แข็งตัว) 14 วัน จึงจะเปิดให้เข้าออกได้ หลังจากนั้นจะดำเนินในระยะอื่นต่อไป

ทั้งนี้จะใช้วิธีทยอยเปิดผิวจราจรเป็นช่วงๆ เพื่อให้การดำเนินการส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนให้น้อยที่สุด หากท่านใดไม่มีความจำเป็นในการสัญจร ผ่านเส้นทางดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงใช้ถนนเส้นทางอื่น รวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน.