รองนายกเมืองพัทยา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม คลองปึกพลับและแยกนำชัย

0
34

เมื่อ  11 กุมภาพันธ์ 63   นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนนาเกลือ บริเวณคลองปึกพลับและบริเวณแยกนำชัย จนถึงหน้าที่ทำการไปรษณีย์นาเกลือ โดยมีผู้แทนจากบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ 

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ พบว่าผู้รับเหมาได้เริ่มดำเนินการขุดเจาะผิวถนนเป็นระยะๆ เพื่อวางท่อตามโครงการดังกล่าว บริเวณคลองปึกพลับ บริเวณแยกนำชัยไปถึงหน้าที่ทำการไปรษณีย์ นาเกลือ เมืองพัทยาต้องขออภัยประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ ทางผู้รับเหมาจะรีบดำเนินการทำงานให้เร็วที่สุด โดยได้เริ่มดำเนินงานปิดการจราจร ตั้งแต่บริเวณแยกนำชัย ถึง ถนนสว่างฟ้า ซอย 5 (ซอยไปรษณีย์) ซึ่งสามารถใช้เส้นทางในการเดินทาง ดังนี้คือ
-ประชาชนที่มาจากตลาดลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อมุ่งหน้าจะไปถนนสว่างฟ้าให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนตลาดอมร
-สำหรับประชาชนที่เลี้ยวซ้ายมาจากถนนสุขุมวิท เพื่อจะไปแยกนำชัย กรุณาใช้เส้นทางดังนี้
-กรณีที่ประสงค์จะไปตลาดลานโพธิ์นาเกลือให้เลี้ยวขวาเข้าถนนสว่างฟ้า ซอย 2 (หน้าร้านพิชซ่า)
-กรณีประชาชนที่ประสงค์จะไปถนนนาเกลือ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสว่างฟ้า ต่างๆ อาทิ ซอย 3 (ซอยโรงพยาบาลบางละมุง) , ถนนสว่างฟ้า ซอย 5 (ซอยไปรษณีย์) เป็นต้น

ทั้งนี้จะใช้วิธีทยอยเปิดผิวจราจรเป็นช่วงๆ เพื่อให้การดำเนินการส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนให้น้อยที่สุด หากท่านใดไม่มีความจำเป็นในการสัญจร ผ่านเส้นทางดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงใช้ถนนเส้นทางอื่น รวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน.