รองนายกเมืองพัทยา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบันได สะพานยาวนาเกลือ

0
207

เมื่อ 17 เมษายน 62      นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบันไดทางขึ้น – ลง ชายทะเล บริเวณด้านข้างสะพานยาวนาเกลือ หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวประมง และกลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือว่า ทางขึ้น – ลงบริเวณดังกล่าว ชำรุดทรุดโทรม และเป็นพื้นที่ลาดชันส่งผลให้ชาวประมงได้รับอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประกอบกับหากใช้งบประมาณของเมืองพัทยา ต้องทำหนังสือเสนออนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนทางราชการ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความความล่าช้า ส่งผลให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน

ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ชาวประมง นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา จึงได้ใช้งบประมาณส่วนตัว เพื่อดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทางลาดคู่ขนาดบันได ขึ้น – ลง ที่มีขนาดบันได ยาว 1.50 เมตร กว้าง 40 เซ็นติเมตร และหนา 30 เซ็นติเมตร จำนวน 6 ขั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวประมงและนักท่องเที่ยวต่อไป.