รองนายกเมืองพัทยา จัดประชุมสัญจร อาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอบางละมุง

0
104

เมื่อ 09.00 น.วันที่ 6 ธันวาคม 61 ที่ ห้องประชุมทัพพระยานายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั้ง 8 ตำบล นำโดย นายวันชัย แสนงาม ประธาน อสม.อำเภอบางละมุง นายสมพล กิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ในการประชุมสัญจร ครั้งที่ 12 ประจำ ปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย นายนคร ผลลูกอินทร์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคณะกรรมการ อสม.เข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุม ทางด้านสาธารณสุข อ.บางละมุง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกีฬาภายใน ของกลุ่ม อสม.ประจำปี 2562 โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 62 ซึ่งให้ทางกลุ่ม อสม.ทุกตำบลเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โดยในที่ประชุมต่างรับทราบโดยพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังเน้นและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือ การติดตามและป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องด้วยตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา ได้พบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้เลือดออกถึง 1,641 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงสุดคือ ตำบลหนองปรือ 563 ราย เมืองพัทยา 431 ราย ตำบลนาเกลือ 267 ราย ตำบลหนองปลาไหล 151 ราย ตำบลห้วยใหญ่ 96 ราย ตำบลตะเคียนเตี้ย 63 ราย ตำบลโป่ง 39 ราย ตำบลบางละมุง 26 ราย และตำบลเขาไม้แก้ว ถือเป็นตำบลที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกน้อยที่สุด คือ 5 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งปี 2561 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต  เพื่อให้เป็นการป้องกันและการระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ทางสาธารณสุขอำเภอบางละมุง จึงฝากให้คณะกรรมการ อสม.ทุกตำบลเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบจริงจัง รวมถึงโรคอื่นๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน.