รองนายกเมืองพัทยาติดตามความคืบหน้า งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมบริเวณแยกนำชัย นาเกลือ

0
62

เมื่อ 2 มีนาคม 63  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝน ถนนนาเกลือ บริเวณแยกนำชัย จนถึงหน้าที่ทำการไปรษณีย์ โดยมีผู้แทนจากบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ตรวจสอบการดำเนินการครั้งนี้  

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การลงพื้นที่สำรวจหน้างาน ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบริเวณถนนนาเกลือ ไปจนถึงซอยไปรษณีย์ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ Box Culvert สำเร็จรูป ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร แล้วเสร็จ คงเหลือการวางท่อน้ำเสียทั้ง 2 ข้าง ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการในขณะนี้ และเมื่อวางท่อเสร็จจะทำการบดอัดพื้นผิวถนน เทพื้นคอนกรีต เพื่อคืนผิวจราจรในการสัญจรต่อไป ทั้งนี้เมืองพัทยาต้องขออภัยประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้าง พร้อมกำชับให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการทำงานให้เร็วที่สุด.