รองนายกเมืองพัทยาชี้ รพ.เมืองพัทยา มีเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วยโควิด-19

0
184

เมื่อ 13 เมษายน 64    จากกรณีที่ปัจจุบัน   ได้เปิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในระลอกที่ 3 ขึ้น  โดยมีต้นตอมาจากสถานบันเทิงในกรุงเทพ  จนเกิดการกระจายไปเกือบทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย    จนส่งผลให้มีผู้ป่วยที่รับเชื้อไวรัสโควิด-19  เข้ามารักษาอาการป่วยกันมากยิ่งขึ้น  จนส่งผลให้โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน  หลายแห่งในกรุงเทพฯ  ได้ประกาศงดรับผู้ป่วยนอก  หวั่นเกรงเกิดการแพร่ระบาด    โดยให้เหตุผลว่าอาจจะผู้ที่อยู่ในข่ายสงสัยติดเชื้อมารับบริการที่โรงพยาบาล   และอาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้น


นายมาโนช  หนองใหญ่  รองนายกเมืองพัทยา  เปิดเผยว่า  โรงพยาบาลเมืองพัทยา ยังมีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  อยู่มาก  เนื่องจากได้จัดสถานที่รอรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ 10 ห้อง  และห้องความดันลบอีก 2 ห้อง  ซึ่งขณะนี้พบว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าทำการรักษาเพียง 1 คนเท่านั้น   ส่วนผู้ที่เดินทางมาทำการตรวจหาเชื้อ และคัดกรอง  ตอนนี้ก็พบว่ามีมาอย่างต่อเนื่อง  โดยทางเมืองพัทยาจะให้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาเข้าทำการรักษาก่อน  อาทิ  ผู้มีสิทธิ์บัตรทอง   หรือ  ผู้ที่อยู่ในพื้นที่หมู่ 10 และ หมู่ 12  ของเมืองพัทยา   ก็สามารถมาใช้บริการในการรักษาการตรวจคัดกรองเชื้อได้   หากพบว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยไวรัสโควิด-19    ซึ่งในส่วนของผู้ป่วยที่อยู่นอกเขตเมืองพัทยา  ก็ต้องเข้าทำการักษาในโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์นอกจากนี้ในส่วนของการรักษาพยาบาลในงานอื่นๆนั้น   อาทิ  ผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉิน ทางโรงพยาบาลก็จะรับเข้าทำการรักษาทันที   แต่หากเป็นผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ ในกรณีติดตามอาการกรณีไม่เร่งด่วน   ทางโรงพยาบาลเมืองพัทยา ก็จะเลื่อนนัดออกไป  นอกจากนี้ในส่วนของงานทันตกรรมก็ไม่เปิดให้บริการ  ยกเว้นกรณีเร่งด่วน   ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ที่อาจจะมาจากผู้เข้ารับการรักษาแต่ไม่แสดงอาการ    อย่างไรก็ตามสำหรับโรงพยาบาลเมืองพัทยาถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก  ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 110 เตียง  และสามารถรับผู้ป่วยได้วันละ 700-800 คนต่อวัน    แต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการต้องงดรับบริการบางประเภทที่ไม่มีความจำเป็นรีบด่วน   ส่วนกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรีบด่วนก็ยังคงเปิดให้บริการเช่นเดิม   ทั้งนี้การเปิดให้บริการในลักษณะเช่นนี้นั้นจะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวิด-19  จะคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น.