รองนายกฯพัทยา ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ หลังชาวบ้านร้องเรียนขอการขยายเขตไฟฟ้า ประปา

0
101

เมื่อ 9 ตุลาคม 62 ที่ ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่นที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และส่วนเกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ตามที่ทางชาวบ้านได้ร้องเรียนผ่านมายัง ประธานชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ  กรณี ขอสนับสนุนการขยายน้ำประปาทั้ง 9 ซอย ในชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ และขอสนับสนุนขอขยายเขตไฟฟ้าในตัวบ้าน ซอย 5  ซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาอย่างยาวนาน

ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในตัวเมืองพัทยา แต่กลับไม่มีน้ำประปาใช้  รวมไปถึงร้องขอให้แก้ไขฝาตะแกรงฝารางน้ำ ซอย 3,4 ที่ชำรุด  และขอให้เพิ่มป้ายชื่อซอยทั้ง 9 ซอย ของชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาหรือการเดินทาง  และขอปรับพื้นเทคอนกรีตหน้าที่ทำการชุมชน ฯ   เบื้องต้นทางด้านรองนายกเมืองพัทยารับทราบปัญหาได้สั่งดำเนินการในส่วนย่อย อาทิ ในการซ่อมบำรุงต่างๆ ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการทันที ส่วนทางการขอสนับสนุนการขอขยายเขตประปา ทางเมืองพัทยา ได้อนุมัติงบประมาณ ปี 63 เป็นที่เรียบร้อย   คงจะเหลือการขอยายเขตไฟฟ้าในซอย 5 อย่างเดียว ซึ่งขั้นตอนยังอยู่ที่การไฟฟ้าบางละมุง คิดประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเตรียมจัดสรรงบประมาณ เพื่อเตรียมทำการขยายเขตส่งมาให้เมืองพัทยาดำเนินการอนุมัติงบประมาณตามขั้นตอน.