รองนายกพัทยา นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ

0
102

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม 62  ที่ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยานายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2562 โดยมี พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา สถานีภูธรตำรวจบางละมุง ตำรวจทางหลวง พัทยา ผู้ประกอบการรถตู้ รถแท็กซี่ และคณะทำงานจัดระเบียบฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  

ตามที่เมืองพัทยาได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา เพื่อให้มีการดำเนินการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนสาธารณะในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งในวันนี้คณะทำงานฯ ได้มีการเสนอในประชุมเพื่อพิจารณาจุดห้ามจอดรถ จำนวน 3 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณถนนเทพประสิทธิ์ บริเวณตลาดนัด เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชน มีประชากรสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านหลังจากได้ที่คณะทำงานลงได้พื้นที่ เพื่อพิจารณาการทาสีตีเส้นขาวแดงห้ามจอดรถตลอดแนว ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถนำรถไปจอดได้ที่บริเวณจุดจอดของการเคหะเทพประสิทธิ์ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งมติในประชุมเห็นชอบให้ทาสีขาวแดง และทำทางม้าลายให้คนข้าม พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนจุดคนข้าม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

จุดที่ 2 บริเวณ ถนนจอมเทียนสาย 1 ช่วงซอย 18 – 19 ซึ่งจุดดังกล่าว มีร้านอาหาร โรงแรม คอนโด เป็นจำนวนมาก ประกอบมีจำนวนนักท่องเที่ยวให้ความนิยมเดินทางมาพักผ่อนริมชายหาดจอมเทียนเป็นจำนวนมากในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และประชาชน ที่ต้องสัญจรไปมา หรือพักผ่อนชายหาดจอมเทียนได้รับความสะดวกสบายในการจอดรถ และมีความปลอดภัยในการเดินทาง มติในประชุมมอบหมายให้คณะทำงานลงพื้นที่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา สถานีตำรวจ ภูธร บางละมุง ตำรวจทางหลวง พัทยา สำรวจความเป็นได้และความเหมาะสมถูกต้องตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เพื่อกำหนดจุดจอดและทาสีตีเส้นขาวแดง ขาวเหลือง พร้อมติดป้ายให้จอดได้ตามวันเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

และจุดที่ 3 จุดที่มีการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณชายหาด เนื่องจากจุดดังกล่าว มีลักษณะทางกายภาพเป็นคอขวด พื้นที่คับแคบ เมื่อสหกรณ์เดินรถ (รถสองแถว) หรือรถแท็กซี่ จอดรับ ส่ง นักท่องเที่ยว ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี แต่ด้วยภารกิจจึงไม่สามารถอยู่ตรวจได้ตลอดเวลา ซึ่งมติในที่ประชุมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายๆฝ่าย ที่จะบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จะร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยตลอดเวลา โดยเข้มงวดห้ามจอดรถรับส่งนักท่องเที่ยวบริเวณจุดดังกล่าว หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามระเบียบทันที ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยสะดวกและรักษาความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทางยังช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดได้อีกทางหนึ่ง.