รพ.เมืองพัทยา จัดซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ เตรียมความพร้อมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

0
334
แพทย์และพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา
แพทย์และพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา

เมื่อ 27 กันยายน 60 ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้มีการจัดซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่รองรับกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี นายแพทย์ตฤณ อเนกธรรมสกุล แพทย์แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็นผู้ควบคุมการทำงานของหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วม อาทิ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ ประสานในเรื่องการเคลื่อนย้าย ตัวแทนจาก รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.บางละมุง รพ.เมโมเรียล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่เมืองพัทยาเข้าร่วมหาแนวทางการรองรับกรณีเกิดอุบัติภัยหมู่ เพื่อลดการสูญเสียให้มากที่สุด และเพื่อให้แพทย์และพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ มีความรู้และทักษะในด้านการบรรเทาอุบัติภัยหมู่ และสามารถให้การรักษาผู้ประสบเหตุเป็นจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการของผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจากกรณีฉุกเฉิน

การซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ในครั้งนี้ เป็นการจำลองกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเชื้อเพลิง ชนกับรถตู้โดยสาร มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และให้ทางแพทย์ และพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทำการรักษา เพื่อศึกษาแนวทางการทำงานให้ราบรื่น รวดเร็ว ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รักษาอย่างห่วงใยใส่ใจบริการ คุ้มค่าราคารัฐบาล สอบถามข้อมูลเพื่มเติมโทร 038-103999.

การจำลองสถานการณ์ กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุรถบรรทุกเชื้อเพลิงชนกับรถตู้โดยสาร
การจำลองสถานการณ์ กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุรถบรรทุกเชื้อเพลิงชนกับรถตู้โดยสาร
นายแพทย์ ตฤณ อเนกธรรมสกุล แพทย์แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมืองพัทยา ควบคุมดูแลการทำงานของหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการฝึก
นายแพทย์ ตฤณ อเนกธรรมสกุล แพทย์แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมืองพัทยา ควบคุมดูแลการทำงานของหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการฝึก