รพ.กรุงเทพพัทยา เปิดคลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาเกาะล้าน ขยายการบริการดูแลสุขภาพ

0
282
นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์  ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3  นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อานวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา และคณะผู้บริหาร ร่วมกันเปิดคลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาเกาะล้าน
นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3 นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อานวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา และคณะผู้บริหาร ร่วมกันเปิดคลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาเกาะล้าน

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม 61 ที่ หาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา ได้มีการจัดพิธีเปิดคลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาเกาะล้าน อย่างเป็นทางการ โดยมี นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์  ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3 นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อ านวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา และคณะผู้บริหาร  และแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายอิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พ.ต.ต.ปิยะพงษ์ เอนสาร สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวพัทยา นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนบ้านเกาะล้าน ร่วมพิธีเปิดคลินิกกรุงเทพพัทยา  สาขาเกาะล้าน อย่างเป็นทางการ

โดยคลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาเกาะล้าน เป็นคลินิกสาขาที่ 3 ที่เปิดให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน ในพื้นที่  โดยให้บริการรักษาโรคทั่วไป ฉีดวัคซีน ตรวจเบาหวาน ตรวจการตั้งครรภ์ ล้างแผล ทำแผล รวมถึงการ ออกใบรับรองแพทย์ ซึ่งผู้รับบริการ จะได้รับการดูแลสุขภาพ ตามมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาล กรุงเทพพัทยา พร้อมเรือพยาบาลพัทซี สามารถเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บมายังฝั่งในเวลาอันรวดเร็ว  คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาเกาะล้าน เปิดให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนเกาะล้าน โดย มีแพทย์ประจำให้บริการตรวจรักษาทุกวัน และล่ามที่บริการ On call เพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวผู้ประสบ เหตุทุกภาษา ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 038-259979.

เรือเร็ว สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังฝั่ง เข้ารักษาต่อที่ศูนย์ใหญ่ รพ.กรุงเทพพัทยา
เรือเร็ว สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังฝั่ง เข้ารักษาต่อที่ศูนย์ใหญ่ รพ.กรุงเทพพัทยา