รพ.กรุงเทพพัทยา ร่วม BDMS ประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network’19

0
75

เมื่อ  28 พฤศจิกายน 62   ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช เมืองพัทยา   นายแพทย์ ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network’19   โดย   ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ภาคตะวันออก จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี, โรงพยาบาลกรุงเทพตราด, โรงพยาบาลกรุงเทพศรีระยอง, โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา, โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี และโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ร่วมจัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “Clinical point in trauma care” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีความพร้อม ในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง Advanced Trauma Life Support (ATLS) โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินจากรพ.กรุงเทพพัทยา และอื่นๆเข้าร่วมกว่า 300 คน

ในการประชุมวิชาการ มีหัวข้อการบรรยาย จากแพทย์ชำนาญเฉพาะทางหลายท่าน อาทิ เรื่อง “Basic Term Thinking in trauma care” “Airway and ventilation management in trauma care” “Vascular injury in trauma patient” เป็นต้น  โดยช่วงบ่าย  นายแพทย์พงศ์ธร  ศิริเธียรไชย ศัลยศาสต์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องศัลยศาสต์ออร์โธปิดิกส์ และการแตกหักของกระดูกเชิงกรานและอวัยวะภายใน  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรักษาผู้ป่วย   โดยอาการปวดกระดูกซึ่งเกิดจากการแตกหักของกระดูกเชิงกรานในคนทั่วไป มักเกิดการแตกหักจากอุบัติเหตุที่มีความรุนแรง เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์ พลัดตกจากที่สูง หรือได้รับแรงกระแทกโดยตรงบริเวณสะโพก หรือเชิงกราน แต่หากในบุคคลที่มีภาวะกระดูกพรุน อุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย อาจทำให้กระดูกเชิงกรานแตกหักได้ ซึ่งความรุนแรงของอาการปวดกระดูกในผู้ที่กระดูกเชิงกรานแตกนั้นจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะการแตกหัก

ทั้งนี้มีการแนะนำปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ กระดูกและข้อ เอ็นยึดกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นประสาท รวมไปถึงกระดูกเชิงกราน ในการดูแลรักษาจะประกอบไปด้วย การวิเคราะห์โรค การให้การรักษาทางยา การให้การรักษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของการทำงานของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้กลับคืนมา โดยร่วมมือกับแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ กายภาพบำบัด ตลอดจนการให้การรักษาโดยการผ่าตัด เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยที่มาใช้บริการให้มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น สำหรับศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง “ศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บ ระดับ 2” โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และผ่านการรับรองมาตรฐาน CAMTS และ CAMTS EU มาตรฐานแห่งความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก.