รพ.กรุงเทพพัทยา จัดโครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภาคตะวันออก ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

0
75

เมื่อ 16 ตุลาคม 63 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้จัดโครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภาคตะวันออก เขต 6 ครั้งที่ 2 โดยมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก และโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เพื่อตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด “ทุกชนิด” ที่ยังไม่ได้รับการรักษาและการผ่าตัด โดยจะทำการรักษาฟรี ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต 6 รวม 8 จังหวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการมาแล้วครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 63 ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากผู้มีอาการโรคหัวใจจำนวนมาก จึงได้เปิดโครงการผ่าตัดหัวใจฟรี เป็นครั้งที่ 2 ขึ้น  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙โดยกิจกรรมตรวจคัดกรอง และวินิจฉัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด “ทุกชนิด” ที่ยังไม่ได้รับการรักษาและการผ่าตัด ในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ

ภายในกิจกรรม มีครอบครัวนำผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษากว่า 30 ราย ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดจะได้รับการตรวจ และวางแผนการรักษา กุมารแพทย์โรคหัวใจและศัลยแพทย์โรคหัวใจ รวมถึงทราบวันผ่าตัดล่วงหน้า ทั้งนี้สำหรับการผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจรั่วในเด็ก พบว่าในการผ่าตัดแต่ละครั้งต้องอาศัยทีมแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญของแพทย์หัวใจหลายสาขา ในการรักษาผู้ป่วยในแต่ละราย โครงการนี้จึงถือเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ป่วยโรคหัวใจได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับมามีหัวใจที่ยิ้มได้อีกครั้งหนึ่ง.