รพ.กรุงเทพพัทยา จัดอมรมภาคปฎิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

0
137

เมื่อ 25 กันยายน 62 ที่ ห้องประชุม D1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้มีการจัดประชุมวิชาการโรคหัวใจ เพื่อให้แพทย์และพยาบาล ได้โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยมี นพ.มนูญ สำราญถิ่น      อายุรแพทย์โรคหัวใจ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ รพ.กรุงเทพพัทยา กล่าวรายงาน   นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ โดยบุคลากรของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา หัวข้อเรื่อง “ACS walkthrough” โดยมีแพทย์ และพยาบาล ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรม กว่า 100 คน

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มทำ Workshop หัวข้อเรื่อง “EKG Quiz & Time log” โดย นพ.ปริญญา ชมแสง และ พว.วิไลรัตน์ มโนวรรณ  เรื่อง “Role of Medication & Rehabilitation management in ACS และทีมแพทย์ชำนาญเฉพาะทาง ของทางโรงพยาบาลฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ โดยแบ่งกลุ่ม ให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 6 ฐาน ของทางโรงพยาบาลฯ ที่ได้จัดขึ้น คือ  1  กระบวนการการดูแลผู้ป่วย  2 ด้านโภชนาการ การรับประทานอาหารอย่างถูกหลักและเหมาะสม  3 การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับผู้ป่วยโรคหัวใจ  4 การตรวจดูผลแปรคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  5  การกายภาพบำบัด  6  การใช้ยาอย่างถูกวิธีกับผู้ป่วย  และได้ให้ทางผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองปฎิบัติหมุนเวียนไปจนครบในแต่ละฐาน ซึ่งถือเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษา เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิต ให้แก่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่จะมาเลือกใช้บริการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูทแสดงเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย.