รพ.กรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการเวชบำบัดวิกฤต Modality for caring critical ill patient

0
97

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 62   ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา พญ.ปิยาภรณ์ ทิพยรัตน์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเวชบำบัดวิกฤต เรื่อง  Modality for caring critical ill patient  โดยมี แพทย์หญิงฉันทิกา  ฐิตาสวัสดิ์ชัยการ Clinical Nurse Specialist โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา พร้อมด้วยทีมแพทย์วิทยากรชำนาญการหลายท่าน  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้วิชาการเวชบำบัดวิกฤต และหลักการดูแลผู้ป่วย ICU เพื่อศักยภาพของพยาบาล โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤตจาก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และโรงพยาบาลอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 180 คน

ทั้งนี้ผู้ป่วยวิกฤติอายุรกรรม ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยไอซียู มีความเจ็บป่วยรุนแรง ซับซ้อน มีโรคร่วมมาก ต้องได้รับการรักษาพยาบาลหลายวิธีร่วมกัน รวมถึงการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นหาย และลดโอกาสเกิดโรคซ้ำซ้อนให้มากที่สุด  โดยการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มทักษะของพยาบาลในหลักการดูแลผู้ป่วย ICU ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติให้พ้นขีดอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ.