รถพระราชทานตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง หลังอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ

0
17736

เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 64  ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา บริเวณสนามฟุตซอล (หลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ)  อำเภอบางละมุง ออกให้บริการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 โดยรถพระราชทานตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย ฟรี ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง คือ ผู้ที่มีความประสงค์จะตรวจหาเชื้อโควิด-19 สงสัย สัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือไปสถานที่เสี่ยง ในวันและเวลาตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจหรืออยู่ร่วมบ้านกับผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของ ศบค. (พื้นที่สีแดง) หรือประชาชนที่เดินทางไปสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 17.30-18.30 น. 


โดยมี พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองปรือ ,นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล ปลัดเทศบาล ,นายสุรพล ขลึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เข้าร่วมสังเกตการณ์ และมีประชาชนมาใช้บริการรถพระราชทานตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย เพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมาก.