รณรงค์ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว 18,000 ตัว ปลาเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

0
238
นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธาน การเปิดงานรณรงค์ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อม นายธเนศ มั่นน้อย ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยมี หน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงแรม ภาคประชาชน นักเรียนสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมกว่า 400 คน
นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธาน การเปิดงานรณรงค์ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อม นายธเนศ มั่นน้อย ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยมี หน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงแรม ภาคประชาชน นักเรียนสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมกว่า 400 คน

เมื่อ 5 มิถุนายน 61 ที่ ลานกีฬาทางน้ำ ชายหาดจอมเทียน นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมด้วย นายธเนศ มั่นน้อย ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 ซึ่งมีหน่วยงานราชการต่างๆ สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงแรม ภาคประชาชน นักเรียนสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมงานกว่า 400 คน เนื่องจาก องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างความตื่นตัวต่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก ในการหาทางป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อมจากภัยต่างๆ เช่นภัยที่มนุษย์เป็นผู้คุกคาม หรือภัยธรรมชาติ ซึ่งได้รณรงค์ร่วมกับนานาประเทศ ให้สังคมเกิดความตื่นตัว ตอบรับนโยบายหันมาใส่ใจ ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ซึ่งการปล่อยปลากะพงขาว 18,000 ตัว ในครั้งนี้  เพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ท้องทะเล เนื่องจากปลากะพงขาวนั้นเป็นปลาเศรษฐกิจ ของชาวประมง เพราะมีราคาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ประมาณ 120-180 บาทต่อกิโลกรัม และขายได้ง่าย ประชาชนโดยทั่วไปสามารถซื้อรับประทานได้ เนื้อมีรสชาติอร่อย สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด เป็นที่นิยมรับประทานของประชาชน

ดังนั้นปลากะพง จึงอาจโตไม่ทันต่อการบริโภคของประชาชน ถึงแม้ว่าปัจจุบันปลากะพงจะมีการเลี้ยงไว้ในบ่อน้ำกร่อย  หรือในกระชังก็ตาม ก็อาจจะไม่เพียงพอ จึงได้มีการร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาดังกล่าว เพื่อเป็นการรณรงค์และอนุรักษ์ ร่วมไปถึงขอความร่วมมือชาวประมง ให้ใช้อวนที่ตาข่ายที่กว้าง ไม่จับลูกปลาขนาดเล็กจนเกินไปขึ้นมาขาย โดยหากจับปลากะพงขนาดเล็กได้ให้ปล่อยไว้ทำพันธุ์ต่อไป ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันรักธรรมชาติและท่องทะเล พร้อมเตือนให้ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคน ที่ใช้ประโยชน์จากท้องทะเล หันมาให้ความสำคัญ รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งชายหาดและทะเล เช่น ทิ้งขยะให้เป็นที่ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงทะเล เป็นต้น.

นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว 18,000 ตัวโดยดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ มาท่องเที่ยวชายหาดจอมเทียน เข้าร่วมกิจกรรม
นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว 18,000 ตัวโดยดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ มาท่องเที่ยวชายหาดจอมเทียน เข้าร่วมกิจกรรม
ภาคประชาชน นักเรียน และนักท่องเที่ยว พร้อมใจกันอนุรักษ์ธรรมชาติ
ภาคประชาชน นักเรียน และนักท่องเที่ยว พร้อมใจกันอนุรักษ์ธรรมชาติ
โรงแรมอวานี พัทยา ไม่พลาดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้
โรงแรมอวานี พัทยา ไม่พลาดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้