ย้อนมอง “เมืองพัทยา” กับภาพถ่ายความทรงจำในอดีต

0
377
พัทยา เมื่อปี พ.ศ. 2495 ถ่ายจากเขาพระบาท หรือเขาทัพพระยาสมัยอดีต ตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลย นอกจากป่า
พัทยา เมื่อปี พ.ศ. 2495 ถ่ายจากเขาพระบาท หรือเขาทัพพระยาสมัยอดีต ตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลย นอกจากป่า

“เมืองพัทยา” แต่เดิมนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเขต ตำบลนาเกลือ  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร มีลักษณะทางกายภาพแนวหาดพัทยาทอดตัวยาวขาวนวล อยู่ในวงล้อมของโค้งอ่าวครึ่งวงกลม ตลอดแนวยาว 3 กิโลเมตร รวมกับนาจอมเทียนอีก 3 กิโลเมตร  “ด้วยมนต์เสน่ห์ของน้ำทะเลใสที่ส่งประกายระยิบระยับ เสียงคลื่นที่ซัดซ่าฝั่งดังเป็นจังหวะจะโคน ที่สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศอันน่าประทับใจ” ต่อมาในปี 2499 ทางราชการได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลนาเกลือขึ้น ขณะนั้นหมู่บ้านชาวประมงพัทยายังอยู่นอกเขตสุขาภิบาล กระทั่งต่อมาในปี 2507 (47 ปีที่ผ่านมา) จึงได้มีการขยายอาณาเขต สุขาภิบาล จากตำบลนาเกลือไปจนถึงเขตพัทยาใต้ มีพื้นที่ในการปกครองประมาณ 22.2 ตารางกิโลเมตร

จุดเปลี่ยนอันเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติรู้จัก “เมืองพัทยา” เมื่อประมาณปี พ.ศ.  2502 กองทัพสหรัฐมีนายทหารอเมริกันหลายพันนาย ได้มาขอใช้สนามบินอู่ตะเภา เป็นฐานที่มั่นประจำการ เพื่อส่งกองกำลังทหารอเมริกันเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนาม ช่วงวันหยุดราชการทหารอเมริกันจะนั่งรถยี เอ็ม ซี เดินทางเข้ามาพักผ่อนที่อ่าวพัทยา ช่วงนั้นพัทยายังเงียบสงบเมื่อเสร็จสิ้นการรบทหารอเมริกันได้กลับไป ชื่อเสียงของเมืองพัทยาก็เริ่มขจรไกลจากปากบรรดาจีไอไปสู่ชาวตะวันตกอื่นๆ ต่อมาในช่วงปี  พ.ศ.  2520  นักท่องเที่ยวจากตะวันตกซึ่งเป็นชาวยุโรป  เริ่มเข้ามาท่องเที่ยว ทำให้เมืองพัทยาเติบโตขึ้นมาก โรงแรมใหม่ๆ ก็ผุดขึ้นมามากขึ้นตามลำดับตั้งแต่พัทยาเหนือไปจนถึงพัทยากลางและพัทยาใต้ และขยับขยายต่อไปจนถึงหาดจอมเทียนซึ่งอยู่ถัดไปทางใต้  ในยุคสมัยหนึ่งพัทยารุ่งเรืองสุดขีดถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น  ” ริเวียร่าแห่งเอเชีย” (มีความสวยงาม เทียบเท่าชายหาดของอิตาลี ชื่อว่า “อิตาลี ริเวียร่า” ทางฝั่งยุโรปได้ชื่อว่าอากาศดีมาก ติดอันดับเมืองท่องเที่ยว) เลยทีเดียว

ความเจริญรุดหน้า..สู่เขตปกครองพิเศษ

ภายหลังจาก “เมืองพัทยา” เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องของโครงสร้างของเมือง อัตราการเพิ่มของประชากร การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและแรงงาน จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และองค์ประกอบในด้านอื่นๆ ส่งผลให้การปกครองในรูปแบบสุขาภิบาลไม่สามารถบริหารงานและแก้ไขปัญหาของเมืองได้ทันท่วงที ประกอบกับรัฐบาลในขณะนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญของ “เมืองพัทยา” ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้เสนอให้นำการปกครองรูปแบบพิเศษมาใช้ที่เมืองพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาและ เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสมั่นคงให้แก่เมืองพัทยาสืบต่อไป

เหตุผลในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่  736/2519 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2519  ระบุว่า เมืองพัทยานอกจากมีความเจริญในด้านวัตถุแล้ว อัตราการถ่ายเทของประชากรในเมืองพัทยาก็อยู่ในระดับสูง ไม่แน่นอนเหมือนกับท้องถิ่นทั่วไป  และพัทยาก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก จากศักยภาพของเมืองพัทยาที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ  พัทยาจึงเป็นเมืองที่ได้รับการจับตามอง และให้ความสำคัญในการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ก่อนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2521 พัทยามีฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือ ซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.  2499 แต่มีพื้นที่เฉพาะตำบลนาเกลือ ประมาณ 22.2 ตารางกิโลเมตร แต่เนื่องจากพัทยาได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ หน่วยการปกครองที่เป็นสุขาภิบาลอยู่เดิม ไม่อาจจะบริหารงานและให้บริการได้ทันกับความเจริญอย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาต่างๆ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ขึ้น ด้วยผลแห่งพระราชบัญญัตินี้ เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2521 จึงทำให้พัทยาเปลี่ยนจากการอยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือไปเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แบบมีผู้จัดการเมือง  (City Manager) เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่ 5 ของไทย และให้เมืองพัทยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร

ที่มา: www.pattaya.go.th  Old Pictures of Pattaya City

พัทยา เมื่อปี พ.ศ. 2495 ถ่ายจากเขาพระบาท หรือเขาทัพพระยาสมัยอดีต ตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลย นอกจากป่า
พัทยา เมื่อปี พ.ศ. 2495 ถ่ายจากเขาพระบาท หรือเขาทัพพระยาสมัยอดีต ตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลย นอกจากป่า
พัทยา เมื่อปี พ.ศ. 2508 เริ่มมีชุมชนแล้ว
พัทยา เมื่อปี พ.ศ. 2508 เริ่มมีชุมชนแล้ว
ชายหาดพัทยา เมื่อปี พ.ศ.2514
ชายหาดพัทยา เมื่อปี พ.ศ.2514
หาดจอมเทียน เมื่อปี พ.ศ.2514
หาดจอมเทียน เมื่อปี พ.ศ.2514
บ้านพักตากอากาศแถวพัทยาในช่วงแรกๆ
บ้านพักตากอากาศแถวพัทยาในช่วงแรกๆ
ทิวทัศน์พัทยา ถ่ายจากนาจอมเทียน เมื่อปี พ.ศ.2514
ทิวทัศน์พัทยา ถ่ายจากนาจอมเทียน เมื่อปี พ.ศ.2514
ชุมชนพัทยาซอยบัวขาว ชาวบ้านอยู่กันอย่างเงียบสงบ
ชุมชนพัทยาซอยบัวขาว ชาวบ้านอยู่กันอย่างเงียบสงบ
หาดจอมเทียนอีกรูปหนึ่ง สวยงามมาก
หาดจอมเทียนอีกรูปหนึ่ง สวยงามมาก
แยกตลาดต้นโพธิ์ นาเหลือในอดีต เมื่อปี พ.ศ.2514
แยกตลาดต้นโพธิ์ นาเหลือในอดีต เมื่อปี พ.ศ.2514
โรงแรมพัทยาเพลส ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2515 เป็นโรงแรมระดับเฟิรส์คราสในช่วงแรกๆ และเคยรุ่งเรืองมากก่อน ก่อนจะปิดตัวในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจก็ปล่อยทิ้งร้าง ก่อนจะมาแทนที่ด้วยโรงแรมระดับเฟริส์คราสแห่งใหม่
บริเวณพัทยา เมื่อปี พ.ศ.2517 มีแค่บ้านเรือนกับป่า ก่อนจะทับถมความเจริญด้วยป่าปูน และถนนหนทาง
บริเวณพัทยา เมื่อปี พ.ศ.2517 มีแค่บ้านเรือนกับป่า ก่อนจะทับถมความเจริญด้วยป่าปูน และถนนหนทาง
ชายหาดพัทยา เมื่อปี 2517 ดูเป็นธรรมชาติมาก
ชายหาดพัทยา เมื่อปี 2517 ดูเป็นธรรมชาติมาก
ทิวทัศน์พัทยา เมื่อปี พ.ศ.2517 เริ่มมีถนนหนทาง สังเกตเริ่มมีโรงแรมให้เห็นแล้ว ตึกสูงที่กำลังก่อสร้างคือ โรงแรมมณเฑียรพัทยา
ทิวทัศน์พัทยา เมื่อปี พ.ศ.2517 เริ่มมีถนนหนทาง สังเกตเริ่มมีโรงแรมให้เห็นแล้ว ตึกสูงที่กำลังก่อสร้างคือ โรงแรมมณเฑียรพัทยา
โรงแรมเอเชียพัทยา มีคอทเทลเลาจ์กลางสระว่ายน้ำ เมื่อปี พ.ศ.2522
โรงแรมเอเชียพัทยา มีคอทเทลเลาจ์กลางสระว่ายน้ำ เมื่อปี พ.ศ.2522
ถนนเลียบหาดพัทยาบริเวณหน้าทางเข้าวอคกิ้งสตรีท เมื่อปี พ.ศ.2522
ถนนเลียบหาดพัทยาบริเวณหน้าทางเข้าวอคกิ้งสตรีท เมื่อปี พ.ศ.2522