ยกเว้นค่าผ่านทางช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 8 วัน

0
367

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กทพ. มีมติอนุมัติ ยกเว้นค่าผ่านทางช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เส้นทางพิเศษบูรพาวิถี ช่วงบางนา-ชลบุรี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก ช่วงบางพลี-สุขสวัสดิ์ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 9 เมษายน 2564 จนถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 16 เมษายนนี้ เป็นเวลา 8 วัน คาดว่ามีผู้ใช้บริการประมาณ 2 ล้านคัน

ทั้งนี้เป็นไปตามนโนบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการสนับสนุนใหัคนเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน แม้ กทพ. จะสูญเสียรายได้ประมาณ  116 ล้านบาท แต่ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รถไม่ต้องติดหน้าด่าน คิดเป็นเงินประมาณ 163 ล้านบาท

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ เปิดเผยด้วยว่า นอกจากนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) ซึ่งเป็นทางพิเศษที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ ทาง กทพ. และบริษัทผู้รับสัมปทาน จะยกเว้นค่าผ่านทางในช่วงวันหยุดราชการ ในวันที่ 6 เมษายน 2564 และวันหยุดสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนนี้ด้วย – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์