มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จังหวัดชลบุรี

0
157

เมื่อ 12 กันยายน 62  ผู้สื่อข่าวติดตามความคืบหน้า กรณีเมื่อวันที่ 2 กันยายน 62   ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดชลบุรี นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ได้เดินทางเข้าร่วมในนามตัวแทน มูลนิธิ HHN เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นจังหวัดชลบุรี จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562  โดยจะได้เข้ารับประทานรางวัล ในเดือนตุลาคม 62 ที่จะถึงนี้   

นางรัชฎา  ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ HHN  เปิดเผยว่า  นับเป็นช่วงเวลา 2 ปี แห่งความภาคภูมิใจของทุกคนที่มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย สำหรับรางวัลระดับประเทศ เริ่มตั้งแต่รางวัลประชาบดี สำหรับองค์การสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 รางวัล ศจ. ปกรณ์ อังศุสิงห์ สำหรับนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครดีเด่น และประกาศล่าสุด  ทางด้านมูลนิธิ HHN ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จังหวัดชลบุรี จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562 

ทั้งนี้ทางทีมข่าว พัทยาเมล์ต้องขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอดจ นภาครัฐเริ่มเห็นถึงความสำคัญและความดีงามของทางมูลนิธิฯขอให้มีการพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีต่อไป ในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป.