มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย รับรางวัลองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์

0
170

เมื่อ  21 ตุลาคม 62  ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562  โดยมี นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับมูลนิธิฯ

โดยมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 องค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ใน โอกาสนี้ คุณรัชฏา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯเป็นตัวแทนรับประทานรางวัลฯนอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ ให้ออกบูธนำเสนอผลงานของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย  ที่คิดค้นโดย นายพิรุณ  น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก /ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน และมีเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ร่วมปฏิบัติงาน นำเสนอผลงานโครงการขยายผลงานนวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ให้กับผู้แทนพระองค์ในโอกาสนี้ด้วย.