มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย รับรางวัลเกียรติบัตร ประเภทองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน

0
162

เมื่อ  17 กันยายน 62 ที่ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเยาวชนแห่งชาติ จ.ชลบุรี ร่วมด้วย นายเรวัตร ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี  ภายใต้ชื่องาน “เยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชนชนบท” จัดโดยสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้มีส่วนรวมในการจัดกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึก ในการเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนของตนเอง  นอกจากนั้นยังเป็นการมอบโล่ และเกียรติบัตรแก่เยาวชนต้นแบบจิตอาสา เยาวชนดีเด่น รวมถึงบุคคล และองค์กร ที่ให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ รวมจำนวนกว่า 72 รางวัล

ทั้งนี้ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ประเภทองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน โดยมี นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขึ้นรับใบประกาศเกียรติบัตร จากนายเรวัตร ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบประกาศนียบัตร

ซึ่งภายในงาน ทีมงานภาคสนามมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ยังได้ออกบูทประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิฯ ทำกิจกรรมเกมสิทธิเด็ก และเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก โดยได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง.