มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน จัดเทศกาลกินเจวิถีใหม่ เพิ่มมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19

0
124

เมื่อ 12 ตุลาคม 63 นายประสิทธิ์  ทองทิตย์เจริญ  ประธานกู้ภัย มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน นาเกลือ    เปิดเผยว่า  การจัดงานเทศกาลกินเจปี 2563  ระหว่างวันที่ 16-26 ตุลาคม 63  จะจัดขึ้นในรูปแบบ  New normal   เนื่องจากสถานการณ์โควิ-19 ยังคงมีอยู่  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดสถานการณ์ โควิด-19 ทางมูลนิธิฯ   จึงได้มีมาตรการในการป้องกันเอาไว้หลายด้านอย่างครอบคลุม  โดยมาตรการแรก คือ การจำกัดจำนวนพ่อค้าแม่ค้า  ที่มาจำหน่ายอาหารเจ   จะต้องได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  มีการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการจำหน่ายอาหาร  มีแผงใสกั้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  ทุกจุดเข้าออกจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิอย่างเข้มข้น   


ด้านขบวนแห่ในปีนี้ ทางมูลนิธิฯ จะงดในส่วนของขบวนสิงโตกับขบวนมังกรทอง   จะคงไว้แค่เพียงขบวนธงกินเจ  ขบวนองค์เทพเจ้า  และขบวนแห่ของสาธุชนเท่านั้น   โดยในระหว่างขบวนแห่ จะเว้นระยะห่างตามมาตรการของภาครัฐ   ส่วนการเข้าไปทำกิจกรรมตลอด 10 วัน  ภายในมูลนิธิสว่างบริบูรณ์  ผู้ที่จะเข้าด้านใน จะต้องสวมหน้ากากอนามัย  ตรวจวัดระดับอุณหภูมิ     นอกจากนี้ในส่วนของโรงทานที่มูลนิธิฯ เคยเปิดให้บริการอาหารเจฟรีตลอด 3 มื้อแก่ผู้เข้าร่วมงาน  จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเปิดให้รับประทานตามเวลา   เพียง 3 รอบ ๆละ 1 ชั่วโมง ของแต่ละวัน   รอบเช้า เวลา  8.00-9.00 น.  รอบเที่ยง เวลา 12.00-13.00 น. และ รอบเย็นเวลา 17.00 . – 18.00 น.   ลักษณะการทานอาหารเจในปีนี้จะเป็นลักษณะแบบข้าวราด  ไม่มีโต๊ะให้ทาน  แต่ละคนที่เข้ามาทานอาหารเจ  จะนั่งที่บริเวณเก้าอี้ที่เตรียมไว้แล้วเท่านั้น   โดยเก้าอี้แต่ละตัวก็จะเว้นระยะห่างตามที่มาตรการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

อย่างไรก็ตามมาตรการการกินเจในปีนี้ ถึงจะมาในรูปแบบใหม่  ก็อยากจะให้ทุกคนถือปฏิบัติตามร่วมกัน  และน่าจะเป็นเรื่องไม่ยาก  เพราะทุกคนก็เคยปฏิบัติแบบนี้กันมาแล้ว   ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด