มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ แถลงจัดผ้าป่าการการศึกษา ผ้าป่าสร้างมิตร พลิกชีวิตคนพิการ

0
114

เมื่อ 8 พฤศจิกายน 62  ที่ อาคารวัฒนาทร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ประธาน ฝ่ายสงฆ์ “ผ้าป่าสร้างมิตร พลิกชีวิตคนพิการ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”  ประธานฝ่ายฆราวาส “ผ้าป่าสร้างมิตร พลกิชีวิตคนพิการ” นายอุดมโชค ขูรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา  กล่าวถึงความเป็นมาและการด าเนินการจัดทำและการทอดผ้าป่าฯ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ร่วมกันเปิดการแถลงข่าว ผ้าป่าการการศึกษา “ผ้าป่าสร้างมิตร พลิกชีวิตคนพิการ โดยมีเหล่านักเรียนอาชีวะฯ เด็กในการดูแลของมูลนิธิคณพ่อเรย์ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการผ้าป่าสร้างมิตร พลิกชีวิตคนพิการ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนทางการศึกษาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พิการ ให้มีอาชีพดูแลตนเองและครอบครัวได้  โดยบริจาคเงิน  จากการโอนเงินผ่านบันชีธนาคารกรุงไทย ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา  เลขบันชี 227-0-441176 เงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ซึ่งเงินบริจาคทั้งหมด จะเข้ากองผ้าป่า มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ.