มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเด็กยากไร้

0
124
เจ้าหน้าที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรุงเทพมหานคร  ได้มีการตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
เจ้าหน้าที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรุงเทพมหานคร ได้มีการตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 1 มิถุนายน 60 ที่ บริเวณลานกว้างปากทางซอยเขาตาโล นายชัชชัย  แซ่โค้ว เจ้าหน้าที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรุงเทพมหานคร  ได้มีการตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ประเภท เสื้อผ้า  อุปกรณ์การเรียน   เพื่อนำไปสบทบช่วยเหลือเด็กในการดูแลของมูลนิธิฯ ซึ่งมีบรรดาผู้ที่ทราบข่าวการตั้งจุดรับบริจาคจากทางเพจ ข่าวสารของมูลนิธิฯ ก็ได้เดินทางมาบริจาคกันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นองค์กรคริสเตียนได้รับอนุญาตจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532  ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า  เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส  คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด  รวมกว่า  250 ชีวิต  ทางมูลนิธิฯ จึงได้มีการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้ที่อยู่ในอุปการะออกไปเผชิญโลกกกว้างในวันข้างหน้า หากจะต้องก้าวออกไปจากบ้านหลังนี้

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น จะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาค  ไปส่งมอบให้แก่เด็กๆและผู้ยากไร้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และจะกลับมาเปิดรับบริจาคอีกครั้งที่จุดเดิมในช่วงปลายเดือน มิถุนายนนี้ ในช่วงเช้า-เย็น ต่อไป.