มูลนิธิทัพพระยา 2310 พร้อมศิลปินชื่อดัง “แหลม มอริสัน” มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่นายกเมืองพัทยา

0
259
นายมนัสวี  ภิญญศิริ  ประธาน มูลนิธิทัพพระยา 2310 นายดิเรก  อินทร์ชม อดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  พร้อมด้วยสมาชิก  มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายสนธยา  คุณปลื้ม ที่ได้รับตำแหน่งนายกเมืองพัทยา และนายรณกิจ เอกะสิงห์ ที่ได้รับตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยา
นายมนัสวี ภิญญศิริ ประธาน มูลนิธิทัพพระยา 2310 นายดิเรก อินทร์ชม อดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยสมาชิก มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ได้รับตำแหน่งนายกเมืองพัทยา และนายรณกิจ เอกะสิงห์ ที่ได้รับตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยา

เมื่อ 11 ตุลาคม 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมนัสวี ภิญญศิริ ประธานมูลนิธิทัพพระยา 2310 นายดิเรก อินทร์ชม อดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  พร้อมด้วยสมาชิกมูลนิธิทัพพระยา 2310 และศิลปินชื่อดัง แหลม มอริสัน พร้อมคณะศิลปินนักร้องในเมืองพัทยา ร่วมเดินทางมามอบกระเช้าของขวัญและของที่ระลึก เพื่อ แสดงความยินดี แก่นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ได้รับตำแหน่งนายกเมืองพัทยา และนายรณกิจ เอกะสิงห์ที่ได้รับตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยา

ทั้งนี้ทางด้าน นายมนัสวี ภิญญศิริ ประธานมูลนิธิทัพพระยา 2310 เปิดเผยว่า พร้อมปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนทางราชการ ด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวขอบคุณ กลุ่มมูลนิธิทัพพระยา 2310 ที่ร่วมพลังกันมาแสดงความยินดี และกล่าวว่าพร้อมจะขับเคลื่อนเมืองพัทยาในทุกๆด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป.

แหลม มอริสัน พร้อมคณะศิลปินนักร้องในเมืองพัทยา ร่วมเดินทางมอบกระเช้าของขวัญและของที่ระลึก แก่ นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ได้รับตำแหน่งนายกเมืองพัทยาคนใหม่ และผู้บริหาร.
แหลม มอริสัน พร้อมคณะศิลปินนักร้องในเมืองพัทยา ร่วมเดินทางมอบกระเช้าของขวัญและของที่ระลึก แก่ นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ได้รับตำแหน่งนายกเมืองพัทยาคนใหม่ และผู้บริหาร.