มูลนิธิซิสเตอร์ ร่วมสังเกตการณ์สาวสองตรวจเลือกทหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0
400

เมื่อ 8 เมษายน 64 ที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 คุณพรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิซิสเตอร์ ได้ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2564 เป็นวันที่ 2 ท่ามกลางชายไทยที่อาศัยอยู่ในตำบลหนองปรือ ต่างเดินทางมาเข้าร่วมการตรวจเลือกทหารเป็นจำนวนมาก  โดยในปีนี้ กระทรวงกลาโหม ได้กำหนดให้ ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 64  เป็นห้วงระยะเวลาของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2564 โดยในพื้นที่อำเภอบางละมุง ใช้อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 เป็นสถานที่รองรับชายไทย ที่อาศัยอยู่ในตำบลหนองปรือ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7 และตำบลโป่ง ซึ่งพบว่าในวันที่ 8 เมษายน นี้ โดยมีกลุ่มสาวประเภทสองเข้าร่วมการตรวจเลือก 10 ราย

ด้าน คุณพรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์ ผู้จัดการมูลนิธิซิสเตอร์ เผยว่า โดยจากการสังเกตการณ์ ทั้ง 2 วัน คือในวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งมีน้องๆ สาวประเภท 2 มาตรวจทหารกองเกิน จำนวน 14 ราย และในวันนี้วันที่ 8 เมษายน 10 ราย ก็พบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ซึ่ง พี่ๆ ทหาร ก็ให้การปฏิบัติต่อน้องๆ อย่างเท่าเทียม มีการแบ่งโซน หรือ จัดโซนอย่างเป็นสัดส่วน ตรงจุดนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้น้องๆ ทุกคนมีความอบอุ่นใจ  นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมวิธีในการประเมิน พบว่าที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้มีการตรวจร่างกายอย่างแต่ก่อนแล้ว แต่จะใช้วิธีการซักถามประวัติในเรื่องของพฤติกรรม ว่าเริ่มแต่งหญิงเมื่อใด และมีการเช็คในส่วนของสื่อโซเชียลต่างๆ ซึ่งเป็นแอคเคาท์ส่วนบุคคลด้วยว่า มีการแต่งหญิงในชีวิตประจำวันจริงไหม แล้วมีการแต่งอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อใด ซึ่งหลังจากที่น้องๆ ได้ผ่านการประเมินตามขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะผ่านหลักเกณฑ์ ซึ่งจะถูกระบุในใบ ส.ด.43 ว่ามีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด 


อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีน้องๆ บางส่วนที่ไม่ได้ไปขอใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการเกณฑ์ทหาร เมื่อได้รับการประเมินแล้วแต่ไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์ แพทย์ทหารก็จะให้น้องๆ สามารถผ่อนผัน และกลับไปดำเนินการขอใบรับรองเพศสภาพให้เรียบร้อย พร้อมนำผลการตรวจ หรือใบรับรองจากแพทย์มาแสดงในการตรวจเลือกทหารกองเกิน ในปีต่อหน้า ซึ่งน้องๆ ก็จะมีเวลาในการเตรียมความพร้อม และวางแผนมาเข้ารับการเกณฑ์ทหารใหม่อีกครั้ง โดยสามารถไปขอใบรับรองแพทย์ ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 

สำหรับน้องๆ สาวประเภทสองท่านในที่ต้องการปรึกษา หรือขอคำแนะนำต่างๆ ในเรื่องของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ จาก มูลนิธิซิสเตอร์ สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 038-035367.