มูลนิธิซิสเตอร์พัทยา ออกหน่วยให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี และตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศฟรี

0
149
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิซิสเตอร์พัทยา ออกหน่วยให้บริการตรวจเลือด เพื่อหาเชื้อเอชไอวี ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่นักกีฬาและประชาชนทั่วไป พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ที่ ศูนย์กีฬาเยาวชน เทพประสิทธิ์ ซอย 7
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิซิสเตอร์พัทยา ออกหน่วยให้บริการตรวจเลือด เพื่อหาเชื้อเอชไอวี ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่นักกีฬาและประชาชนทั่วไป พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ที่ ศูนย์กีฬาเยาวชน เทพประสิทธิ์ ซอย 7

เมื่อ 30 ตุลาคม 61 ที่ ศูนย์กีฬาเยาวชน เทพประสิทธิ์ ซอย 7 เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิซิสเตอร์พัทยา ออกหน่วยให้บริการตรวจเลือด เพื่อหาเชื้อเอชไอวี และตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่นักกีฬาและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งให้บริการให้คำปรึกษา ก่อนและหลังการตรวจเลือด บริการย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล บริการส่งต่อ ดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ ไม่ว่าสถานะผลเลือดจะเป็นลบหรือบวก บริการยา Prep ภายใต้โครงการ Princess PrEP บริการรับร้องเรียน และให้คำปรึกษาด้านสิทธิ สำหรับสาวประเภทสอง บริการถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น

โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เปิดเผยว่า จะเน้นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ และสุขภาวะของสาวประเภทสองโดยเฉพาะ เพราะในสภาพปัจจุบัน สาวประเภทสองยังไม่ได้รับการสนับสนุนด้านสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กิจกรรมส่วนใหญ่ จึงมุ่งเน้นให้ความรู้ คำปรึกษาในการป้องกันตัวเอง จากโรคติดต่อทางเพศต่างๆ เช่น การตรวจเลือด ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตัวเอง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย รวมถึงการใช้สารหล่อลื่นที่ถูกต้อง อีกทั้งยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา ความไม่สบายใจต่างๆ อาทิ ปัญหาครอบครัวที่ไม่เข้าใจ หรือสังคมภายนอกไม่ยอมรับ เพราะบุคคลกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ และมีสภาพจิตใจที่อ่อนไหวเปราะบาง เพื่อให้สาวประเภทสองกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้อย่างปกติสุข  ให้รู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง ที่เขาไว้ใจและรู้สึกว่ายังมีครอบครัวที่พร้อมจะเข้าใจเขาทุกเมื่อ และที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ.