มั่นใจความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเตรียม “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”

0
441

นางสาว นันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต (ททท.ภูเก็ต) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามโครงการนำร่อง “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ว่า ททท. ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อทำให้การเปิดเมืองในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จ โดยขณะนี้มีโรงแรมที่นักท่องเที่ยวจะต้องเข้าพักเป็นเวลา 14 วัน ที่ได้รับมาตรฐานตราสัญลักษณ์ “SHA Plus+” ซึ่งดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และพนักงานมากกว่าร้อยละ 70 ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว จำนวนกว่า 493 แห่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา อีกทั้งจังหวัดภูเก็ต และ ททท. ยังร่วมกันจัดอบรมผู้ที่จะดูแลนักท่องเที่ยวในช่วง 14 วัน ไปแล้วกว่า 700 คน ทั้งนี้คาดการณ์ในช่วงไตรมาส 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประมาณ 100,000 คน สร้างรายได้กว่า 8,900 ล้านบาท โดยเป็นนักท่องเที่ยวระยะไกลจากยุโรปเป็นส่วนใหญ่

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต กล่าวอีกว่า ในโอกาสที่นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจการเตรียมพร้อมของจังหวัด ยังได้ฝากให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมสร้างในช่วง 14 วัน ที่นักท่องเที่ยวพำนักอยู่เพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้บอกต่อและกลับมาท่องเที่ยวอีก ขณะที่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตก็ได้เตรียมพร้อมรับการเปิดท่องเที่ยวครั้งนี้อย่างมาก เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัด – (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)