“มอเตอร์เวย์” รับสมัครงาน 200 อัตรา ประจำด่านเก็บเงินช่วง “ชลบุรี-พัทยา”

0
440

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 200 อัตรา ประจำด่านเก็บเงินมอเตอร์เวย์ ชลบุรี – พัทยา ที่กำลังจะเปิดใหม่ปีหน้า 5 ด่าน รายได้สูงสุด 14,000 บาทต่อเดือน พร้อมที่พักอาศัยสำหรับพนักงานและรถรับ – ส่งฟรี

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง แจ้งว่า กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ในตำแหน่งพนักงานเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 200 อัตรา เพื่อรองรับการเปิดให้บริการด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 ช่วง ชลบุรี – พัทยา ด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบ้านบึง บางพระ หนองขาม โป่ง และ พัทยา โดยปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ประจำด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง 5 แห่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร และได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ รวมโดยประมาณ 14,000 บาท ประกอบด้วย ค่าจ้าง 8,690 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษจากการทำงานเป็นผลัด 150 บาทต่อผลัด (เฉลี่ยต่อเดือน 22 ผลัด เป็นเงินประมาณ 3,300 บาท) โดยการทำงาน แบ่งเป็นวันละ 3 ผลัด คือ ผลัดที่ 1 เวลา 06.00 – 14.00 น. ผลัดที่ 2 เวลา 14.00 – 22.00 น. และผลัดที่ 3 เวลา 22.00 – 06.00 น. และมีวันหยุด 8 วันต่อเดือน พร้อมสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน ที่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจัดให้ และรถรับ – ส่งไปยังด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่ปฏิบัติงาน

สำหรับผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 11.30 น. และ 13.00 – 16.30 น. ที่ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา โทรศัพท์ 02 354-6537 และ งานธุรการ ฝ่ายบริหารจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม อาคารฝ่ายบริหารการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2360-7865 โดยจะทำการคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์ โดยจะเรียกสัมภาษณ์ตามลำดับการสมัคร และทราบผลหลังการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นลงเมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้ว สามารถเลือกปฏิบัติงานประจำด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่มีอัตราว่างได้ทันที อนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 ช่วง ชลบุรี – พัทยา จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป.