มอเตอร์เวย์ ชลบุรี – พัทยา มีกำหนดเปิด 5 ม.ค. แต่ยังไม่เก็บเงิน 5 ด่านใหม่

0
408
ด่านเก็บเงินมอเตอร์เวย์ ชลบุรี-พัทยา
ด่านเก็บเงินมอเตอร์เวย์ ชลบุรี-พัทยา

นายอภิชาต จันทรทรัพย์ รองอธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวร ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – ชลบุรี (ถนนมอเตอร์เวย์) ช่วงชลบุรี พัทยา ระยะทางประมาณ 42 กม. จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ด่านบ้านบึง ด่านบางพระ ด่านหนองขาม ด่านโป่ง และด่านพัทยา เพื่อควบคุมทางเข้า-ออก แบบสมบูรณ์ (Closed System) ดำเนินการเสร็จแล้ว และจะเปิดทดลองใช้ในวันที่ 5 มกราคม 61 แต่ยังไม่คิดค่าผ่านทาง เพื่อให้ประชาชานที่ใช้ได้คุ้นเคยกับระบบดังกล่าวเสียก่อน  ก่อนที่จะเปิดใช้งานจริงหลังเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ และจ่ายค่าผ่านทางที่ด่านทางออกตามปกติ

ทั้งนี้ หลังจากถนนมาเตอร์เวย์ ช่วงชลบุรี – พัทยา ให้บริการเป็นระบบปิดแล้ว กรมทางหลวงจำเป็นต้องปิดทางเชื่อมถนนมอเตอร์เวย์ กับถนนท้องถิ่นสายต่าง ๆ โดยให้สามารถเข้า – ออกได้เฉพาะบริเวณทางแยกต่างระดับเท่านั้น ซึ่งมีทั้งหมด 22 จุด ปิดไปแล้ว 14 จุด เหลืออีก 8 จุด จะปิดวันที่ 4 มกราคม61 อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ที่ไม่ต้องการใช้ถนนมอเตอร์เวย์ สามารถใช้เส้นทางที่กรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางขนานไว้แล้ว คือ ทางหลวงหมายเลข 3701 และทางหลวงหมายเลข 3702 โดยมีจุดกลับรถเป็นระยะ เพื่อลดผลกระทบของประชาชน รวมทั้งสามารถเข้า-ออกด่านได้ตามจุดต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ปัจจุบันปริมาณจราจรทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – ชลบุรี  ถนนมอเตอร์เวย์  มีผู้ใช้ถนนเฉลี่ย 311,112 คัน/วัน สร้างรายได้มากถึง 7,119,466 บาท/วัน  ส่วนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน-บางพลี  มีปริมาณจราจร เฉลี่ย 304,612 คัน / วัน รายได้เฉลี่ย 10,416,826 บาท/วัน