มหาเถรสมาคม มีมติให้วัดทั่วประเทศ เจริญพระพุทธมนต์ ถวาย รัชกาลที่ 10 และสมเด็พระนางเจ้าสิริกิติ์ ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ตลอดปีนี้

0
336
นายนริศ นิรามัยวงค์ นายอำเภอบางละมุง ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 หลังมีมติให้ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ให้วัดทั่วประเทศ เจริญพระพุทธมนต์ถวาย ตลอดทั้งปี 2561.
นายนริศ นิรามัยวงค์ นายอำเภอบางละมุง ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 หลังมีมติให้ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ให้วัดทั่วประเทศ เจริญพระพุทธมนต์ถวาย ตลอดทั้งปี 2561.

เมื่อ 28 มกราคม 61 ที่พระอุโบสถวัดพุทธิวนาราม (กระทิงราย) นายนริศ นิรามัยวงค์ นายอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมี พระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นำพระสงฆ์จากทั่วอำเภอบางละมุง สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ส่วนบรรยาการภายในพิธี มี  จ.ส.อ.มนัส ยังเจริญ ผู้แทนทหารอำเภอบางละมุง พ.ต.อ.จักรทิพย์ พาราพันธ์กุล ผกก.สภ.บางละมุง  พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา นายเฉลิม เกตุแจ้ สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี นายไพรรัตน์ ไตรสุภาโชค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายสุทัศน์ บุตรนนท์ กำนันตำบลบางละมุง พร้อมกำนันผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน  เข้าร่วมสวดบำเพ็ญภาวนาชถวายเป็นพระราชกุศล อย่างพร้อมเพียงกัน

สำหรับการจัดพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 60 ที่ผ่านมา นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่โฆษกพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติเรื่องขอความเห็นชอบ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  โดยระบุว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดแจ้งว่า ตามที่มติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีมติให้ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 ของทุกเดือน

เนื่องด้วยทางคณะรัฐมนตรี มีมติให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์ และการลดธงครึ่งเสา ในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นออกทุกข์ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 60 เป็นต้นไป ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   จึงเห็นควรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 60 เวลา 16.00 น. และในวันที่ 28 ธันวาคม  60 เวลา 16.00 น. และจะมีการจัดพิธีดังกล่าวทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ตลอดทั้งปี 2561.