มพย.ให้ความรู้เทคโนโลยี เครื่องลีโอแทรป กับดักไข่ยุง แก่สมาชิก SRRT เพื่อตัดวงจรต้นกำเนิดยุง ป้องกันไข้เลือดออก

0
319
เทคโนโลยี เครื่องลีโอแทรป กับดักไข่ยุง มีราคาเครื่องละ 300 บาท
เทคโนโลยี เครื่องลีโอแทรป กับดักไข่ยุง มีราคาเครื่องละ 300 บาท

เมื่อ 10 กรกฎาคม 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการอบรม ให้ความรู้เทคโนโลยี เครื่องลีโอแทรป (LeO-Trap) กับดักไข่ยุง แก่สมาชิก SRRT เมืองพัทยา โดยมี นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข ร้อยตำรวจเอกหญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค และคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เข้าร่วมในการฝึกอบรม ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว สมาชิก SRRT เมืองพัทยา ครั้งที่ 5 /2561 พร้อมสาธิตการใช้เครื่องลีโอแทรป หรือกับดักไข่ยุง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในกำจัดยุง ซึ่งมีแกนนำครูในสถานศึกษา และ SRRT จำนวน 100 คน เข้าร่วมรับการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน รักษาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนเมืองพัทยา

เครื่องลีโอแทรปกับดักไข่ยุง มีหลักการทำงานคือ พัฒนาสารดึงดูด ล่อยุงลายให้เข้ามาวางไข่ในกับดักเป็นการตัดตอนไม่ให้มีปริมาณยุงเพิ่มขึ้น จนกระทั่งหมดไป ในกับดักไข่ยุงลีโอแทรป (LeO-Trap) จะใช้สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ กำจัดตัวอ่อนยุง ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และแนะนำเทคนิคในการปรับปรุง ตลอดจนได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไปทำการทดสอบประสิทธิภาพ และติดตามผลในการดึงดูดยุงลาย พบว่ามีประสิทธิผลดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ประชาสัมพันธ์ จัดประชุมวิชาการ และรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงนวัตกรรมนี้  จนกระทั่งเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของประชาชน ในระดับอุตสาหกรรม

ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งความประสงค์ ที่จะนำไปดำเนินการจดทะเบียนนวัตกรรมไทย เพื่อให้สามารถผลิตและเผยแพร่ได้อย่างแพร่หลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ในการป้องกันโรคด้วยตนเองซึ่ง ประสิทธิภาพของกับดักไข่ยุง  สามารถช่วยลดปริมาณการแพร่พันธุ์ของยุง ลดการใช้สารกำจัดลูกน้ำยุงที่ใส่ในน้ำตามบ้านเรือน และลดปริมาณพื้นที่การใช้สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในภาชนะและสิ่งแวดล้อม สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเครื่องดังกล่าว สามารถสั่งซื้อได้ตามหมายเลข โทรศัพท์  02-295-2151-3 LINE: @leotrap-ikari หรือคลิก: goo.gl/cT4UOj Facebook: @leotrap.ikari https://www.facebook.com/leotrap.ikari/ หรือ บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาประมาณเครื่องละ 300 บาท

คณะผู้บริหารเมืองพัทยา เปิดการอบรม ให้ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องลีโอแทรป หรือกับดักไข่ยุง แก่สมาชิก SRRT เมืองพัทยา เพื่อตัดวงจรต้นกำเนิดของยุง
คณะผู้บริหารเมืองพัทยา เปิดการอบรม ให้ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องลีโอแทรป หรือกับดักไข่ยุง แก่สมาชิก SRRT เมืองพัทยา เพื่อตัดวงจรต้นกำเนิดของยุง